Având în vedere starea de urgență pe care o parcurgem, regulamentul de admitere al Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău va suferi completări și modificări în funcție de reglementările din domeniu.

Astfel, în anul 2020, se organizează admitere pentru toate ciclurile de învățământ universitar (licență, master și doctorat), studii de conversie profesională și programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, în limita capacității de școlarizare aprobate de ARACIS.

Regimul taxelor (de admitere, de înmatriculare, de studii etc.) rămâne neschimbat.

Modificările și completările care apar la regulamentul de admitere, aprobate de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor fi comunicate prin mijloace electronice.