Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat că, prin elaborarea ordinului de revizuire a programelor pentru examenele naţionale, fără conţinuturi aferente semestrului al II-lea al anului şcolar în curs, se asigură egalitatea de şanse pentru elevii care vor absolvi învăţământul gimnazial, respectiv liceal.

„Prin elaborarea acestui ordin se asigură egalitatea de şanse pentru toţi elevii care vor absolvi învăţământul gimnazial, respectiv liceal, dar şi o evaluare obiectivă, la nivel naţional, a competenţelor specifice formate/dezvoltate, dar şi a conţinuturilor corespunzătoare parcurse de elevi pe parcursul învăţământului gimnazial/liceal, respectiv în clasa a VIII-a/a XII-a până la finalizarea semestrul I al anului şcolar 2019-2020”, a spus Anisie.

Monica Anisie a aprobat prin ordin de ministru revizuirea programelor de examen pentru evaluarea naţională şi examenul naţional de bacalaureat, fără conţinuturi aferente semestrului al II-lea al anului şcolar în curs. Această măsură a fost agreată şi cu partenerii educaţionali, reprezentanţii elevilor, studenţilor, părinţilor, cadrelor didactice şi reprezentanţii Consiliului Naţional al Rectorilor, în vederea finalizării cu succes a anului şcolar 2019-2020, precizează Ministerul Educaţiei.

Ordinul de ministru a fost transmis luni către Monitorul Oficial şi imediat ce acesta va fi publicat Ministerul Educaţiei va posta noile programe, astfel: pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) şi matematică; pentru bacalaureat 2020 la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie.  Ministerul Educaţiei şi Cercetării reaminteşte că pune la dispoziţia elevilor, săptămânal, câte cinci teste de antrenament pentru pregătirea în această perioadă de suspendare a cursurilor, în vederea susţinerii examenelor naţionale. Acestea sunt formulate în concordanţă cu noile programe, iar următorul set de teste de antrenament va fi publicat pe 22 aprilie. AGERPRES