pocora_monica.jpgCadru didactic la Universitatea „Danubius” din Galaţi, avocat la Baroul Galaţi, lect. univ. dr. Monica Pocora este unul dintre puţinii avocaţi, doar patru la nivel naţional, selectaţi şi invitaţi să participe la lucrările Şcolii de Vară pentru viitorii judecători, procurori şi alţi profesionişti din domeniul juridic, eveniment organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii în cadrul proiectului “Strengthening judicial cooperation to protect victims of crimes”.

Şase zile, în perioada 21 – 27 iulie, la Sinaia, 8 auditori de justiţie de la INM, 8 viitori judecători şi procurori din Olanda şi Spania, 4 avocaţi, 4 grefieri, precum şi 4 specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară şi Direcţia de probaţiune), buni cunoscători de limbă engleză, cu o materie relevantă a activităţii şi care nu au mai participat la programe similare de formare vor participa la lucrările primei ediţii a acestei Şcoli de Vară.

Obiectivul proiectului sub umbrela căruia este organizată Şcoala de Vară este de a consolida cooperarea judiciară europeană în materie penală prin activităţi specifice de formare profesională, adresate viitorilor judecătorilor şi procurorilor din statele membre ale Uniunii Europene, avocaţilor, grefierilor, care să îmbunătăţească aplicarea corespunzătoare a instrumentelor juridice europene ce privesc protejarea victimelor infracţiunilor.
Potrivit organizatorilor, activităţile Şcolii de Vară vor avea un pronunţat caracter practic şi vor fi organizate sub formă de workshop-uri în domeniul dreptului Uniunii Europene şi a unor sesiuni de procese simulate.

“Participarea la activităţile Şcolii de Vară, având ca temă ‘Întărirea cooperării judiciare pentru protejarea victimelor infracţiunilor’, este o ocazie prielnică de a dezbate cu membrii profesiilor juridice din alte state membre UE, diferite aspecte de drept material şi procedural. Rezultatul selecţiei mă onorează cu atât mai mult, cu cât va favoriza formarea profesională a participanţilor care împărtăşesc aceleaşi valori, concretizată prin dezvoltarea competenţelor în profesia juridică, abilităţilor de comunicare, argumentare, gândire critică şi analitică, în zone care implică aplicarea directă a legislaţiei europene şi nu numai”, a declarat lect. univ. dr. Monica Pocora.