În perioada 3 iulie – 1 august 2017, toate facultățile Universității „Danubius” din Galați organizează admitere pentru programe de licenţă şi master. De asemenea se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept, pentru cursurile de formare continuă.

AVANTAJUL CANDIDAȚILOR CARE SE ÎNSCRIU ÎN PRIMA SESIUNE ESTE CONCURENȚA MAI REDUSĂ DEOARECE, DIN EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI, ÎN CEA DE A DOUA SESIUNE SUNT FOARTE MULȚI CANDIDAȚI PE LOCURILE RĂMASE.

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT– Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

  

                FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE– durata studiilor: 3 ani

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) – şi cu predare în limba engleză

 

                FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE – durata studiilor: 3 ani

Comunicare şi Relaţii Publice(IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF)

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 50%!

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

 

                FACULTATEA DE DREPT:

Nou!!! DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

 

                FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

În functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolventii sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII(durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat.

MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF)

SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

 

                FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ– MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 1,5 ani, IF)

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”.

Protecţia juridică a copilului (durata: 144 ore)

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă (durata: 144 ore)

Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă (durata: 192 ore)

Infracţiuni prevăzute în legi speciale (durata: 192 ore)

NOU !!! Dreptul achizițiilor publice (durata: 184 ore)

 

                CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ

CURSURI DE FORMARE ACREDITATE DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA:

Analiza comportamentala aplicata in tulburarile de spectru autist

Curs de formare profesională în terapia tulburarilor de limbaj – LOGOPEDIE

 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ACREDITATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI:

CURSURI DE SPECIALIZARE:

Consilier vocațional

CURSURI DE PERFECȚIONARE:

Formator

Manager de proiect

CURSURI DE CALIFICARE:

Tehnician veteriniar

Infirmieră