Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv crearea unor condiții favorabile pentru  „creștere inteligentă, durabilă și incluzivă”. În acest cadru a fost lansat în decembrie pachetul de economie circulară care conține orientările pentru trecerea de la o economie liniară, bazată pe consum și epuizare a resurselor naturale, la modelul de economie circulară.

În viziunea europeană această strategie va asigura crearea a 580.000 de locuri de muncă, reducerea emisiilor de carbon ale UE cu 450 de milioane de tone până în 2030 (Economia circulară în Europa, SEE 2016, Obiectivele de dezvoltare durabilă 2015-2030) și, în final, atingerea unei economii europene durabile până în 2050.

În acord cu aceste obiective, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a marcat lansarea unui nou parteneriat universitar între instituția locală, Politehnica din Torino (Italia)International Hellenic University (Grecia) si Universitatea din Alicante (Spania), în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practice, Parteneriate strategice pentru învățământul superior. „MULTITRACES” – Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models, nr proiect 2019-1-RO01-KA203-063870 este coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și se va derula în perioada septembrie 2019-august 2022.

Prima întâlnire a proiectului a avut loc în perioada 15-17 ianuarie 2020 și a fost găzduită de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Cu această ocazie s-a stabilit planul de lucru pentru următoarele șase luni și responsabilitățile fiecărui partener.

Economia circulară reprezintă noua viziune a tratamentului resurselor, energiei, creării valorii și antreprenoriatului. Obiectivul general al proiectului este de a asigura o formare modernă, multidisciplinară și inovatoare a studenților în economie circulară pentru zona rurală, de a promova un nou model de afaceri cu valorificarea inteligentă a resurselor, de a dezvolta cunoștințele și abilitățile antreprenoriale la nivel înalt ale studenților, sporindu-le angajabilitatea și oportunitățile de dezvoltare a carierei.

Universitățile vor oferi un program de pregătire inovativ în domeniul economiei circulare aplicate în mediu rural, ceea ce le va crește impactul pe piața ofertelor educaționale și totodată  va determina o implicare mai puternică a instituțiilor de învățământ superior în dezvoltarea durabilă a regiunii corespunzătoare fiecărei țări. Conexiunea care se va dezvolta cu mediul economic și realitățile rurale va permite o mai bună identificare a cerințelor pieței muncii și o orientare a programelor de studiu pentru a răspunde acestor nevoi.

Alături de universități, pentru atingerea obiectuvului proiectului, vor lucra patru societăți comerciale din cele patru țări partenere în proiect. Astfel,  din Romania, va participa Romagria SRL, din Italia Agrindustria Tecco S.R.L, din Grecia Alfa Wood Group S.A. și din Spania Comunidad de Regantes de Pliego. Fiecare dintre aceștia vor beneficia de noi informații în domeniul lor de activitate, vor face parte dintr-o rețea internațională care lucrează în zonele rurale, vor putea dezvolta afaceri pe principiile economiei circulare și vor face schimb de bune practici și experiențe. Pregătirea teoretică a studenților pe care îi vor gazdui pentru stagiile de practică va permite dezvoltarea de planuri de afaceri sau de optimizare a afacerii fără costuri suplimentare și, de asemenea, acces la personal instruit în funcție de nevoile exprimate.