Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord, pe 11 septembrie, cu aderarea Municipiului București la protocolul de colaborare privind educația juridică în școli, încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Conform raportului de specialitate, pe 20 iulie a fost încheiat un protocol de colaborare privind promovarea educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar, de la vârsta de debut a învățământului școlar obligatoriu și până la liceu inclusiv, prin oferirea de informații cu caracter juridic cadrelor didactice și elevilor.

Domeniile care vor face obiectul educației juridice sunt, în special: Constituția României, drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, elemente de bază ale dreptului civil și penal, formele răspunderii juridice, unele aspecte privind organizații și relații internaționale, elemente de prevenire și combatere a corupției.

Reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice cu relevanță în domeniul justiției și profesiilor liberale precum avocați, notari publici, executori judecătorești, mediatori, practicieni în insolvență, ai consilierilor juridici și reprezentanți ai societății civile sunt încurajați să adere la obiectivele protocolului.

Potrivit acestuia, educația juridică se va realiza prin:

– întocmirea de materiale informative cu specific juridic de interes pentru cadrele didactice și elevi;

– distribuirea acestor materiale pe site-urile Ministerului Justiției, Ministerului Educației Naționale, precum și ale unităților de învățământ;

– expuneri ale experților în unitățile de învățământ, pe diverse teme de interes cu specific juridic;

– vizite ale elevilor la MJ, Ministerul Public, sedii ale altor autorități și instituții publice cu relevanță pentru domeniul justiției, precum și la instanțe și parchete;

– sprijinirea pregătirii continue a profesorilor cu elemente de educație juridică la discipline precum: educație juridică, educație civică, cultură civică;

– dezvoltarea unor elemente specifice educației juridice, cu precădere în cadrul disciplinelor socio-umane, a orelor de consiliere și orientare sau a orelor de dirigenție;

– organizarea unor evenimente dedicate educației juridice: competiții deschise elevilor sau profesorilor, dezbateri publice, mese rotunde, tabere tematice. AGERPRES