usamv_cluj.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr. 3-5, a derulat în perioada 28 septembrie 2010 – 31 iulie 2016, proiectul ID 946/ SMIS 14064 “Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei”-ICHAT, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 248/28.09.2010 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică si Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE).

Prin acest proiect, USAMV Cluj-Napoca a construit un institut de cercetare modern, ICHAT, in suprafata desfasurata totala de 9.732,70 mp, avand 132 de spatii pentru cercetare (dintre care 46 de laboratoare noi de cercetare), dedicate principalelor domenii horticole, in care se vor desfasura activităţi diversificate de cercetare la standarde moderne, precum si spatii in care se vor organiza conferinţe, şi evenimente naţionale şi internaţionale pe teme de cercetare. Prin proiect s-a dotat institutul cu echipamente şi tehnică de cercetare de înaltă clasă, cuprinzand peste 650 de echipamente de cercetare, care raspund standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu, cu scopul de a creşte capacitatea de cercetare a Universitatii şi atragerea de tineri şi de specialişti cu înaltă calificare. Prin obiectivele pe care USAMV Cluj-Napoca şi le-a indeplinit, ICHAT a devenit primul institut de cercetări horticole avansate din ţară care îşi propune să desfăşoare cercetări avansate în toate domeniile horticol-agricole moderne ce se studiază în universităţile de profil. In cadrul proiectului au fost modernizate si două sere destinate activităţilor de dezvoltare experimentala in domeniu si s-a dotat cu aparatura de cercetare moderna Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate, cunoscut ca Banca de Gene, o facilitate unică în România, care va deservi majoritatea laboratoarelor horticole nou înfiinţate.

Proiectul a fost implementat în incinta campusului universitar agronomic din Cluj-Napoca, Calea Manastur nr 3-5. Valoarea totală a proiectului finalizat este de 62.036.918,46 lei (TVA inclus), din care 42.427.878,74 lei valoare nerambursabila compusa din 37.518.973,17 lei reprezentand contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 4.908.905,57 lei reprezentand contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional. Cota de 11.235.472,10 lei, reprezentând TVA, a fost suportată de Guvernul României, iar diferenţa din fonduri proprii. Directorul proiectului este prof. dr. Doru Pamfil.

Pentru alte date și galerie foto, vă invităm să vizitați site-ul proiectului.