Peste 1.000 de copii şi tineri din comunele Tăureni, Sînger şi Şăulia de Câmpie, care au abandonat şcoala sau sunt în pericol de a renunţa la şcoală, sunt sprijiniţi să reia studiile prin proiectul cu finanţare europeană „SCAN – Salvaţi copiii de abandon şi neintegrare!”, în valoare de peste 9,2 milioane de lei, au informat iniţiatorii acestuia.

Proiectul este derulat de Asociaţia Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Primăria Comunei Tăureni, Şcoala Gimnazială Tăureni şi Asociaţia Culturală Amphion şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

„Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la educaţie în comunităţile Tăureni, Sînger şi Şăulia, prin dezvoltarea unor servicii educative integrate şi prin creşterea implicării membrilor comunităţilor în menţinerea în sistemul de educaţie a celor aflaţi în risc de a părăsi şcoala. (…) Grupul ţintă al proiectului este format dintr-un număr de 905 copii, 71 cadre didactice, 50 tineri care au abandonat şcoala şi sunt sprijiniţi să reia activităţile şcolare în vederea finalizării”, au anunţat partenerii în derularea respectivului proiect.

Proiectul se adresează elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, prin acordarea de asistenţă educaţională centrată pe creşterea interesului pentru educaţia primară şi gimnazială, inclusiv prin ajutoare care să faciliteze activitatea de învăţare. De asemenea, proiectul vizează părinţi sau tutori pentru a înţelege importanţa educaţiei şi a rolului lor în educaţia copiilor, dar şi persoanelor care au părăsit timpuriu educaţia, prin acordarea de asistenţă şi sprijin de tip „A doua şansă”. Activităţile din proiect îşi propun să crească motivaţia elevilor pentru a studia, să reducă rata absenteismului şi a abandonului şcolar, dar şi să înveţe copiii să-şi întărească încrederea în ei înşişi.

Partenerii din proiect îşi propun să le dezvolte elevilor sentimentul apartenenţei la un grup, să creeze un spaţiu care le stimulează creativitatea şi iniţiativa elevilor, astfel încât aceştia să dobândească creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, dezvoltarea cetăţeniei active şi să le deschidă calea spre evoluţia personală.

Între activităţile din proiect figurează şi măsuri de sprijin financiar alocate copiilor proveniţi din medii dezavantajate, pentru menţinerea acestora în sistemul de educaţie şi pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.

Proiectul beneficiază de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 9.215.812,58 lei şi se implementează pe durata a 36 de luni, până în luna mai 2021. Acesta are la bază un parteneriat constituit formal între Asociaţia Promotorilor de Afaceri Sustenabile, Comuna Tăureni, Şcoala Tăureni şi Asociaţia Culturală Amphion şi, non formal, cu Primăriile Sînger şi Şăulia de Câmpie. AGERPRES