Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1 Târgu Mureş a lansat proiectul „Balance – O şcoală mai bună pentru o viaţă mai bună”, derulat prin programul ERASMUS+, prin care se urmăreşte dezvoltarea unui plan de acţiune pentru prevenirea violenţei, managementul conflictelor şi optimizarea incluziunii şcolare şi sociale a elevilor cu cerinţe educative speciale.

Proiectul se va derula în perioada septembrie 2018 – noiembrie 2019 şi îşi propune cunoaşterea, dezvoltarea şi implementarea unui pachet de măsuri – competenţe profesionale, conţinuturi curriculare, strategii manageriale, metode, mijloace şi tehnici inovative, care să asigure un demers eficient de incluziune şcolară şi socială pentru toţi şi fiecare, racordat la valori şi standarde promovate la nivel european.

Prin acest proiect se doreşte atât instruirea cadrelor didactice care se ocupă de copiii cu nevoi speciale, cât şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi competenţelor sociale ale elevilor, reducerea comportamentelor indezirabile, diminuarea frecvenţei şi intensităţii conflictelor la nivelul colectivului de elevi şi creşterea gradului de integrare şcolară şi socială.

Proiectul mai urmăreşte angajarea activă a profesorilor în managementul clasei în contextul incluziv, dezvoltarea unei reţele de profesori pentru cooperarea la nivel internaţional, îmbunătăţirea activităţii didactice desfăşurate cu copiii cu cerinţe educative speciale din diferite medii sociale şi încurajarea schimbului de bune practici, idei şi materiale între colegii din cadrul Uniunii Europene. AGERPRES