La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV), Senatul s-a întrunit într-o şedinţă ordinară desfășurată online pentru a valida o serie de decizii importante luate de conducerea executivă a instituţiei.

Pe lângă validarea numărului şi a cuantumului buselor ce vor fi alocate studenţilor, din veniturile proprii ale USAMV, în semestrul al doilea, al anului universitar 2019-2020, Senatul a mai validat şi Prodecanii, Directorii Școlilor doctorale, membrii externi în Consiliile Școlilor doctorale şi Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat în mandatul 2020 – 2024.

Astfel, prodecanii la Facultatea de Agricultură vor fi conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU şi conf. univ. Dr. Daniel Florin LIPŞA, la Facultatea de Horticultură prodecani vor fi prof. univ. dr. Mihai ISTRATE şi conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU, la Facultatea de Zootehnie prof. univ. dr. Constantin PASCAL şi şef lucr. dr. Mihaela IVANCIA, în timp ce la Facultatea de Medicină Veterinară au fost validaţi conf. univ. dr. Aurelian Sorin PAŞCA şi şef lucr. dr.  Dragoş Constantin ANIŢĂ.

Directorii Școlilor Doctorale validați de Senat pentru mandatul 2020 – 2024 sunt prof. univ. dr. Ioan-Mircea POP pentru Școala Doctorală de Științe inginerești şi prof. univ. dr. Gheorghe SAVUȚA pentru Școala Doctorală de Medicină Veterinară. Mai precizăm că o hotărâre a Senatului de astăzi, 27 martie 2020, face referire la validarea comisiei de concurs pentru Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, concurs programat a avea loc pe 8 aprilie, conform calendarului Alegerilor pentru mandatul 2020 – 2024, de la USAMV Iaşi.