univ_bc_lugano.jpgÎn lunile aprilie şi mai au avut loc două activităţi în cadrul proiectului BLISS: “Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society”, realizat în parteneriat de către Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Università della Svizzera italiana din Lugano, Elveţia.

Prima activitate, derulată pe tot parcursul semestrului II al anului universitar 2014-2015, a fost un concurs de proiecte la care au participat, pe lângă studenţi din cele două universităţi, şi elevi dindouă licee băcăuane, Colegiul Naţional “Ferdinand I” şi Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri”, precum şi de la Colegiul Naţional “Grigore Moisil” din Oneşti. Temele proiectelor au fost variate şi au urmărit să soluţioneze probleme cu care se confruntă societatea contemporană. De exemplu, au fost realizate programe pentru diferite procese economice, simulări ale unor probleme de transport și aplicații educaționale. Prezentarea proiectelor s-a realizat în două etape, în zilele de 29 aprilie şi 7 mai.

A doua activitate s-a derulat în perioada 4-7 mai la universitatea parteneră din Lugano, unde echipa română a avut o activitate intensă: participare la a VIII-a Conferinţă Internaţională Information Theoretic-Security (ICITS 2015), o vizită la IDSIA – Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (unde lector univ. dr. Cerasela Crişan a realizat prezentarea cu tema Enriching the Traveling Salesman Problem with GIS Facilities), vizite la Biroul de Relaţii Internaţionale şi la Serviciul de cariere, întâlniri de lucru între cercetătorii din cele două universităţi. Obiectivul central al vizitei l-au constituit discuţiile asupra colaborării între cele două universităţi în vederea realizării unui program de master modern la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în domeniul Informaticii aplicate. Vizita a oferit echipei române şi ocazia de a cunoaşte, în mod nemijlocit, aspecte legate de cultura şi tradiţiile locale din cantonul elveţian Ticino.

Proiectul “BLISS: Bacău and Lugano – Teaching Informatics for a Sustainable Society” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.