Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa este deja o şcoală cu tradiţie în derularea de proiecte europene Leonardo da Vinci. Cele două candidaturi aplicate pentru exerciţiul 2012, s-au clasat pe locul I şi III pe ţară, din totalul de 209 candidaturi IVT aplicate.
Proiectul LLP-LdV/IVT/2012/RO/130, intitulat ” Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională – Viitorul meu începe azi!”, clasat pe primul loc, se adresează elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, care ţintesc calificarea Tehnician designer vestimentar din domeniul Industrie textilă-pielarie şi este coordonat de prof. Leontina Laţcu şi prof. Dalina Rancu.

Proiectul beneficiază de un grant de 52 008 euro, reprezentând cheltuieli de transport, subzistenţă, organizare şi pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală. Plasamentul va avea loc în perioada 11.02.2013 – 3.03.2013 în oraşul Granada din Spania.

Cel de-al doilea proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/112, denumit „Tranziţia de la formare iniţială către viaţa profesională prin parteneriate europene – ÎNVAŢĂ SĂ FACI!”, clasat pe locul trei, se adresează elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic ce se pregătesc în domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice. Acest proiect beneficiază de un grant de 48 246 euro, reprezentând aceleaşi categorii de cheltuieli şi este coordonat de prof. Dalina Rancu şi prof. Mioara Trandafir. Mobilitatea va dura trei saptămâni şi se va derula în Germania, oraşul Dusseldorf între 13 mai – 2 iunie 2013

Fiecare grup ţintă cuprinde 16 elevi care vor fi selectaţi prin concurs, constând din interviu de interese, probă practică de specialitate, testare orală a cunoştinţelor de engleză, spaniolă sau germană.