Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. De asemenea, au fost aprobate standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific I şi II (CS I şi CS II), a informat ministerul.

„Noile standarde sunt rezultatul unei ample consultări publice, organizată de Ministerul Educaţiei, în luna noiembrie, pe baza propunerilor elaborate de Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Standardele adoptate răspund solicitărilor exprimate atât de membrii comunităţii academice, cât şi de reprezentanţii universităţilor, combinând cât mai eficient experienţa acestora cu promovarea performanţei în învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică”, a informat sursa citată.

Ministerul a menţionat că, în noul mandat început în luna iunie, Consiliul General al CNATDCU şi-a asumat sarcina „revizuirii echilibrate” a standardelor minimale, astfel încât acestea să stimuleze performanţa academică şi să contribuie la corelarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice din România cu cele mai bune practici la nivel mondial.

„Necesitatea revizuirii pe criterii valorice clar definite a fost impusă de efectele produse de modificările operate succesiv în anii 2012 şi 2013, perioadă în care standardele minimale au devenit excesiv de permisive, ceea ce a generat dezechilibre între domenii şi confuzii de valori în sistemul de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică din România”, relevă comunicatul.

Instituţiile de învăţământ superior vor modifica şi completa standardele proprii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare în conformitate cu noile reglementări, în termen de 90 de zile de la intrarea lor în vigoare. AGERPRES