usamv_iasi.jpgConducerea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a anunţat că au fost stabilite condiţiile pentru sesiunea de admitere din vară, unul dintre criteriile de admitere fiind nota obţinută la proba scrisă de Limba şi literatura română de la Bacalaureat.

Ioan Ţenu, prorector cu activitatea educaţională din cadrul USAMV Iaşi, a declarat jurnaliştilor că la instituţia de învăţământ superior concursul de admitere pentru licenţă şi masterat se va desfăşura în perioada 18-25 iulie. Ca şi în anii precedenţi, admiterea candidaţilor la USAMV din Iaşi se va face prin concurs, pe baza notelor obţinute la probele de Bacalaureat, indiferent de specializări.

„Jumătate din notă va consta la proba scrisă de Limba şi literatura română, iar cealaltă jumătate va fi reprezentată de nota de la o altă probă scrisă, la alegere. Numărul de locuri solicitate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ajunge la cifra totală de 1.260, din care 805 sunt solicitate de la buget, iar 455 locuri sunt propuse la taxă”, a explicat prorectorul USAMV.

Pe lângă cele două specializări introduse în oferta educaţională în vara anului 2015, Protecţia Consumatorului şi Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, tinerii care se vor înscrie la Facultatea de Agricultură mai pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Biologie.

La Facultatea de Horticultură viitorii studenţi se pot specializa în Horticultură, Peisagistică şi Ingineria mediului. În cadrul Facultăţii de Zootehnie, tinerii pot opta pentru specializările Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare. La Facultatea de Medicină Veterinară absolvenţii de liceu se pot înscrie la specializarea cu acelaşi nume, pentru al treilea an consecutiv fiind scoase la concurs locuri pentru programul de studiu al medicinii veterinare în limba engleză.

Toţi studenţii USAMV Iaşi beneficiază de condiţii moderne de studiu şi cazare în campusul studenţesc, în cămine dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă. AGERPRES-