univ_bc_viitorul.jpgFacultatea de Litere împreună cu Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău au organizat pe 28 martie prima ediţie a activităţii „SEARCH – PROIECT: VIITORUL MEU”. Proiectul a fost coordonat de lector dr. Petronela Savin şi conf. univ. dr. Ecaterina Creţu și a reunit peste 70 de studenţi ai Facultăţii de Litere.

Debutul evenimentului a fost oficiat de grupul CANTORES ANIMAE din Târgu Ocna cu momentul „Eminescu in aeternum”. Grupul format din 15 copii, tineri şi adulţi a generat o reală emoție cu prilejul momentului care a marcat anul Eminescu – 125 de ani de la întoarcerea în eternitate a poetului.

În acest context, lector dr. Petronela Savin a deschis seria prezentărilor unor programe studenţeşti de mobilitate sau de cercetare (Erasmus +, Proiectul cu Norvegia, Proiecte POSDRU), evidențiate ca oportunităţi în vederea dezvoltării lor profesionale viitoare.

Evenimentul a continuat în spirit ludic, studenţii fiind invitaţi la un joc de conştientizare asupra multitudinii de posibilități de dezvoltare ce se pot naşte dintr-o colaborare. Astfel, s-a inițiat o serie de idei de noi programe lucrate în echipă cu speranţa ca această generaţie de studenți să fie prima care să colaboreze mai mult în vederea întocmirii unor proiecte de cercetare.