Devenit tradiţie a Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte” Lugoj, pe 11 mai a avut loc ediţia a IV-a a Simpozionului Internaţional „Învăţământul tehnic în actualul context educaţional şi economic european” şi cea de-a doua Conferinţă a proiectului Quality and Complementarity in Cross-Border Technical Vocational Education HURO/1001/119/2.3.1, implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

Evenimentul face parte din activităţile comune derulate în cadrul proiectului transfrontalier amintit şi a fost organizat de către Colegiul Tehnic ,,Valeriu Branişte” Lugoj împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Universitatea Europeană Drăgan Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş, Szegedi Muszaki es Kornyezetvedelmi Kozepiskola es Szakkepzo Iskola şi Casa Corpului Didactic Timiş, reunind şi anul acesta mai multe cadre didactice din învăţământul liceal, atât din ţară cât şi de peste hotare.

Abordând probleme reale de ordin educaţional întâlnite în învăţământul tehnic din spaţiul transfrontalier româno-maghiar şi european, organizat pe cele 3 secţiuni, simpozionul s-a desfăşurat în incinta Universităţii Europene Drăgan Lugoj, bucurându-se de interes din partea celor prezenţi.

La simpozion au participat reprezentanţi ai şcolii partenere în proiectul transfrontalier din Szeged, reprezentanţi ai Universităţii Europene Drăgan Lugoj, Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Timiş, Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, domnul Poszar – fost viceprimar al Lugojului, alături de reprezentanţii organizatorilor şi ai agenţilor economici din zonă.

Concluziile simpozionului au subliniat importanţa dialogului şi a proiectelor comune între liceele tehnologice şi universităţiile politehnice, precum şi o preocupare mai mare faţă de promovarea învăţământului tehnic la nivel local, naţional şi transfrontalier din partea autorităţilor.

În cadrul conferinţei proiectului Quality and Complementarity in Cross-Border Technical Vocational Education, au fost enumeraţi paşii parcurşi până în momentul de faţă, activităţile ce urmează a se desfăşura de-a lungul perioadei de implementare 1.03.2012-28.02.2013, impactul transfrontalier al proiectului precum şi rezultatele aşteptate.