Nouă unităţi şcolare propuse pentru desfiinţare în județul Sălaj

Propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj pentru reţeaua şcolară şi planul de şcolarizare 2019-2020 include desfiinţarea a nouă unităţi de învăţământ din mediul rural, dar şi creşterea numărului de clase pentru învăţământul liceal profesional şi dual.

Potrivit datelor prezentate de inspectorul şcolar general Maria Pop, în şedinţa lunară a Comisiei de Dialog Social, pentru viitorul an şcolar se propun 338 unităţi de învăţământ, comparativ cu 347 în acest an. Maria Pop a precizat faptul că, la solicitarea unor Consilii Locale, un număr de cinci şcoli primare şi patru grădiniţe, toate din mediul rural, ar putea fi desfiinţate (şcolile primare din Mesteacănu, Trestia, Uileacu Şimleului, Gostila şi Poarta Sălajului; grădiniţele din Huseni, Trestia, Făgetu, Poarta Sălajului).

Şeful ISJ Sălaj a precizat însă că este vorba de unităţi de învăţământ cu un număr de doar doi-trei elevi.

În cadrul şedinţei s-a discutat şi despre planul de şcolarizare privind învăţământul liceal profesional şi dual, în anul şcolar 2019-2020 fiind propuse 21 clase, cu 592 elevi (din care: 19,5 clase cu 294 elevi – învăţământ profesional şi 1,5 clase cu 46 elevi – învăţământ profesional dual), comparativ cu 17 clase şi 436 de elevi în anul şcolar precedent.

Inspectorul şcolar general a precizat faptul că pentru învăţământul profesional au existat solicitări din partea a 104 agenţi economici, privind 644 de locuri, iar pentru învăţământul profesional dual, solicitări din partea a opt agenţi economici.

Cele mai multe solicitări pentru învăţământul profesional dual, respectiv 20 de locuri, vin din partea unei singure companii, în domeniile mecanică şi electromecanică.

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de 200 lei lunar, de la bugetul de stat, dacă elevul este înscris la învăţământul profesional, respectiv minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minim 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Propunerea pentru reţeaua şcolară şi planul de şcolarizare 2019 – 2020 a fost trimisă spre aprobare Ministerului Educaţiei. AGERPRES