usamv_bucuresti.jpgUniversitatea de Științe Agonomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) este cea mai veche instituție de învățământ superior în domeniul agronomic, fiind acreditată cu calificativul “Grad de încredere ridicat” de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Admiterea la studiile universitare de licență cu frecvență din anul universitar 2014-2015 se face prin concurs, pe baza rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat, singurele specializări care fac excepție fiind Peisagistica și Medicina Veterinară.

La specializarea Peisagistică de la Facultatea de Horticultură, examenul de admitere conține și o probă de testare a abilităților de reprezentare grafică și a capacității de percepție și vedere în spațiu.

La specializarea Medicină veterinară de la Facultatea de Medicină Veterinară examenul de admitere se va desfășura în funcție de limba în care se desfășoară programul de studii, după cum urmează:

a. în limba română: examen scris la una dintre cele două discipline (Biologie – clasa XI și Chimie organică- capitole din clasa a X și a XI) și media de la bacalaureat

b. în limba engleză: pe baza unui dosar ce conține scrisoarea de motivație a alegerii profesiei, adeverințe/recomandări ce atestă perioade de voluntariat în folosul comunității și/sau al protecţiei animalelor.

Pentru studiile de masterat și cele de doctorat, metodologia de admitere variază în funcție de facultate și specializare, mai multe detalii fiind disponibile pe site-urile facultăților. În acest an universitatea oferă 3730 locuri pentru ciclul I de studii (licență) și 1575 locuri pentru ciclul al II-lea (master).

Oferta educațională pentru anul universitar 2014-2015 a celor 7 facultăți (Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Îmbunătățiri funciare și ingineria mediului, Biotehnologii și Management, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală) este variată și cuprinde 25 de specializări licență, 34 studii aprofundate la nivel de masterat și Școală doctorală în 5 domenii (agronomie, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, biotehnologie).

Perioada de admitere pentru anul universitar 2014-2015 este în plină desfășurare și va continua până pe 19 iulie, iar apoi va fi reluată în perioada 21-25 iulie. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul universității: www.usamv.ro.