În această primăvară, Asociaţia Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie a deschis şcoala pentru toţi copiii, părinţii şi profesorii, dar în mediul online. În cadrul proiectului „Deschidem şcoala noastră pentru toţi copiii“, experţii noştri au lucrat pentru a realiza cele mai bune şi utile materiale online, fie ele materiale informative, fişe de lucru, bune practici sau materiale audio.

O parte dintre atelierele faţă în faţă programate iniţial pentru lunile martie-aprilie au fost reprogramate pentru lunile următoare. În plus, la încheierea stării de urgenţă, în cea de-a doua jumătate a lunii mai, experţii din proiect vor vizita persoanele din grupul ţintă şi, respectând toate măsurile sanitare impuse, vor preda acestora materiale tipărite, celor ce nu pot avea acces online, dar şi produse de igienizare şi dezinfecţie.

Astfel, în această perioadă au fost organizate mai multe activităţi online şi au fost realizate resurse care să sprijine profesorii, elevii şi părinţii din grupul ţintă să înţeleagă diversitatea etnică din judeţele Dolj şi Argeş şi să conştientizeze importanţa acceptării celuilalt şi a toleranţei faţă de toţi participanţii la educaţie, indiferent de etnie sau confesiune religioasă.

Concret, în cadrul activităţii Prin cunoaştere către solidaritate şi coeziune în comunitate, elevilor din grupul ţintă le-au fost furnizate informaţii despre tradiţiile calendaristice, dar şi familiale, detaliile costumului popular şi a aflat care sunt diferenţele culinare existente în comunităţile care iau parte la proiect. Informaţiile au fost sintetizate în cadrul unui volum, iar pentru o accesare mai uşoară, elevii au la dispoziţie, pe site-ul www.hailascoala.ro, secţiunea Materiale online,  şi un audiobook.

Tot în această primăvară, în cadrul activităţii Moştenire culturală comună, au fost realizate materiale didactice care au inclus părerile etniilor despre timp, spaţiu, natură, despre credinţe şi culte, despre viaţa religioasă şi sărbătorile specifice, dar şi despre poveşti, legende şi mituri.

Scopul principal al acestor activităţi constă în identificarea caracteristicilor unei societăţi interculturale şi determinarea tezaurului cultural al etniilor conlocuitoare, dar şi identificarea unor componente esenţiale ale moştenirii culturale comune.

Consolidarea cunoştinţelor este la fel de importantă ca şi dobândirea lor. Astfel, elevii din grupul ţintă au la dispoziţie o colecţie de fişe de lucru menite să consolideze şi să verifice cunoştinţele dobândite în domeniile tradiţiilor şi obiceiurilor legate de naştere, botez şi nuntă, de viaţa religioasă şi sărbători specifice, în domeniul costumelor populare şi al specificului culinar, dar şi despre poveşti, legende şi mituri.

La finalul activităţilor, elevii vor fi capabili să înţeleagă mai bine viaţa de zi cu zi a etniilor conlocuitoare,  inducându-le, astfel,  sentimentul de solidaritate.  O altă serie de fişe de lucru urmează să fie disponibile în mediul online.

Acceptarea diversităţii şi toleranţa faţă de toţi membrii comunităţii sunt idei de bază ale acestui proiect, iar pentru creşterea conştientizării este necesară informarea. Astfel, în cadrul proiectului a fost iniţiată activitatea Etniile din judeţul nostru, activitate care se adresează părinţilor din grupul ţintă şi care oferă date statistice importante legate de etniile conlocuitoare în judeţele Argeş şi Dolj. În această perioadă, experţii din proiect elaborează materialele din cadrul activităţii Principii şi valori ale societăţii interculturale, destinată părinţilor / tutorilor din grupul ţintă.