O nouă Eco-Şcoală: Colegiul Naţional Pedagogic “Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca

În luna octombrie a anului şcolar 2010-2011 Colegiului Naţional Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr’’ din Cluj-Napoca (director prof. dr. Mircea Bertea) i s-a conferit titlul de Eco-Şcoală şi simbolicul Steag Verde. Acest statut şi distincţia asociată au fost acordate în cadrul seminarulului organizat la Bucureşti, de către Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie.

Colegiul nostru a primit şi un certificat european de participare la program şi dreptul de a folosi logo-ul Eco-Şcoala ca antet pe toate materialele oficiale şi de promovare ale şcolii pe o perioada de 2 ani (2010-2012).

După cum se cunoaşte, Eco-Şcoala este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de către Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), fundaţie care reuneşte 68 de organizaţii din 58 de ţări, acţionând în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. În România, Programul Eco-Şcoala este coordonat de către Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie în calitate de membru cu drepturi depline al FEE.


Steagul Verde reprezintă distincţia-simbol în educaţia pentru mediu, distincţie acordată şcolilor care implementează cu succes programul, un eco-indicator recunoscut al dezvoltării durabile şi este, în acelaşi timp, un certificat al performanţelor de mediu pentru şcoli.
După doi ani de activitate în cadrul acestui program, şcoala noastră a dovedit că a reuşit implementarea cu succes a programului, având ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor, de la curriculumul şcolar şi conştientizarea privind problemele de mediu, până la organizarea şi desfăşurarea optimă a acţiunilor de mediu în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii.


La Colegiul Naţional Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr’’ din Cluj-Napoca programul Eco-școala s-a concretizat în reducerea şi colectarea selectivă a deşeurilor, economisirea apei şi a energiei, amenajarea unui spaţiu verde de peste 3 ha, realizarea de expoziţii temporare şi/sau permanente cu lucrări din materiale refolosibile sau preluate din natură, concursuri şi publicitate de mediu, activităţi de ecologizare a mediului în parteneriat cu diferite instituţii (ISJ Cluj, Primăria municipiului Cluj- Napoca, Agenţia de protecţia mediului Cluj etc.).