kreatikon.jpgUniversitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Casa Corpului Didactic din Iaşi, Asociaţia Naţională a Psihologilor de Familie din România, Asociaţia Română de Psihologie Transpersonală, Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi și Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Centrul de Diagnosticare şi Reabilitare „Armonie” din Chişinău, organizează în perioada 3-4 aprilie ediţia a XII-a Simpozionului Naţional cu participare internaţională “KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢA”.

Simpozionul este structurat pe două direcţii:

1. Simpozionul Kreatikon cu adresabilitate cadrelor didactice din învăţământul superior şi preuniversitar (preşcolar şi şcolar), psihologilor, profesorilor psihopedagogi, managerilor educaţionali, reprezentanţilor ONG şi studenţilor de la facultăţile de profil şi elevilor creativi – care doresc să-şi aducă contribuţia în domeniul ştiinţific prin publicarea unor lucrări de specialitate sau implicare în activităţi practice în cadrul workshop-urilor;

2. Kreatikon Junior – concurs lansat pentru elevii creativi.

Programul organizării şi desfăşurării Simpozionului Naţional KREATIKON CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢA, ediţia a XII-a, 3-4 aprilie 2015

3 aprilie 2015

începând cu orele 9.30 : KREATIKON JUNIOR – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi;

între orele 16.00 – 19.00: WORKSHOP-uri – Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă”, Iaşi

4 aprilie 2015

9,00 – 9,30 – Festivitatea de deschidere – Aula Universității „Petre Andrei” din Iași

9,30 – 10, 00 – Program artistic – Corul de copii ECOU al Şcolii Gimnaziale “Al. Vlahuţă” , Iaşi;

10,15 – 12,30 – Comunicări în plen

13,00 – 13,30 – Program artistic – Şcoala Gimnazială “Al. Vlahuţă”, Iaşi

13,30 – 14,00 – La o ceaşcă de….Creativitate.

14,00 – 17,00 – Comunicări pe secţiuni – Şcoala Gimnazială “Al. Vlahuţă”, Iaşi

17,00 – 17,30 – Festivitate de încheiere.

Simpozionul Naţional KREATIKON, Ediţia a XII-a, cuprinde următoarele secţiuni:

Secţiunea I:

Modele de bună practică în activitatea şcolară. Aplicaţii practice privind utilizarea metodelor active în abordarea conţinuturilor (exemple de proiectare a unor conţinuturi, secvenţe didactice pe discipline, aplicarea metodelor active la orele de dirigenţie etc.);

Secţiunea II:

Management educaţional. Proiecte şi programe şcolare (exemple concrete de iniţiative dezvoltate de unităţile şcolare, parteneriate educaţionale etc.);

Secţiunea III:

Psihologul de familie în şcoală şi comunitate;

Secţiunea IV:

Abordarea problematicii CES/CEX;

SECŢIUNEA COPII:

KREATIKON JUNIOR

CARUSELUL COPIILOR : creaţii artistico-plastice, literare, teatru şcolar, postere, dansuri (taxă de participare de copil – 5 RON)

Persoane de contact:

prof. Diana Anton, tel. 0745664628, e-mail: diagena2006@yahoo.com

inst. Gabriela Maxim , tel. 0745242378, e-mail: cabi71@yahoo.com (pentru Kreatikon Junior)

asist. univ. drd. Magda Tufeanu, e-mail: tufeanumagda@yahoo.com(pentru workshop-uri)