O nouă sesiune de admitere la USAMV Iaşi

Reprezentanţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad vor organiza o nouă sesiune de admitere în perioada 6 – 11 septembrie, pentru studiile universitare de licenţă şi masterat.

Potrivit unui comunicat al USAMV Iaşi, la sesiunea din această toamnă vor fi aplicate aceleaşi criterii de admitere, ca şi în sesiunea din iulie. Astfel, la Facultatea de Medicină Veterinară, candidaţii trebuie să susţină un test grilă care se va desfăşura pe 12 septembrie. Nota obţinută va avea o pondere de 30 la sută în stabilirea mediei de admitere, 70 la sută fiind reprezentată de media la examenul de Bacalaureat.

La facultăţile de Agricultură, Horticultură şi Zootehnie selecţia se face fără probe de examen, pentru toate domeniile. Criteriile de admitere se bazează pe notele obţinute la Bacalaureat, respectiv 50% nota la Limba şi literatura română şi 50% nota la o altă probă scrisă, la alegere.

Facultatea de Agricultură sunt disponibile 96 locuri fără taxă, cele mai multe, 40, fiind la domeniul Agronomie. La Ingineria produselor alimentare mai sunt disponibile 33 locuri fără taxă, iar la Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală sunt scoase la concurs 14 locuri fără taxă.

Facultatea de Horticultură dispune pentru admiterea din toamnă de 47 locuri fără taxă pentru specializările Horticultură şi Peisagistică, în timp ce pentru Ingineria mediului mai sunt 38 de locuri fără taxă.

La Facultatea de Zootehnie, candidaţii concurează pe 34 locuri la buget şi 25 la taxă, în total, atât la Controlul şi expertiza produselor alimentare cât şi la Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, respectiv Zootehnie şi Piscicultură şi acvacultură. La Facultatea de Medicină Veterinară sunt disponibile 62 locuri.

Candidaţii interesaţi de învăţământul la distanţă (ID) pot veni să depună dosarele de admitere în intervalul 6 – 21 septembrie.

Pentru studii de master în domeniile: Agronomie, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Biologie, Horticultură şi Zootehnie, Universitatea pune la dispoziţia tinerilor interesaţi 85 de locuri cu taxă, perioada depunerii dosarelor fiind tot în intervalul 6-11 septembrie, proba interviului fiind programată pe date de 12 septembrie. AGERPRES