Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş organizează, în perioada 1-31 martie, cea de-a treia sesiune de selecţie pentru acordarea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” POSDRU/89/1.5/S/63663.

În această etapă de selcţie se vor acorda 9 burse de cercetare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Academia Română – Filiala Iaşi – Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi vor beneficia de 2 burse cu durata de 12 luni şi 3 burse cu durata de 6 luni, iar 4 burse cu durata de 6 luni sunt alocate pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu – Mureş.

Candidaţii selectaţi vor semna contracte de cercetare postdoctorală începând cu data de 1 aprilie 2012 şi vor beneficia de sprijin financiar în cuantum de 1.000 euro/lună (echivalentul în lei), precum şi de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate la institute de cercetare şi instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană pentru o perioadă de maximum 6 luni (pe parcursul stagiilor, sprijinul financiar va fi suplimentat cu 500 euro/lună).

Domeniile pentru care cei interesaţi pot aplica sunt: D1-matematică, fizică, chimie; D2-ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; D3-ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină) şi D4-ştiinţe ale omului şi ale societăţii.

Condiţiile generale de eligibilitate sunt următoarele: vârsta – maximă de 40 de ani la data derulării competiţiei (data depunerii dosarului), doctoratul susţinut public, în ţară sau în străinătate, înainte de data derulării procedurii de selecţie, dar după data de 1 ianuarie1999, candidatul să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene şi să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanţare similară, în cadrul altui program post-doctoral finanţat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013. Dosarele se depun în perioada 20-26 martie 2012.

Informaţii despre actele necesare pentru înscriere, probele de concurs şi criteriile de selecţie găsiţi pe site-ul proiectului, la adresa: http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/.