danubius_sediu_nou.jpgÎncepând cu anul universitar 2016 – 2017, există o nouă specializare, , în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale a Universității „Danubius” din Galați. Înființarea acestei specializări răspunde nevoii pieței muncii din România dar și din Europa de specialiști pregătiţi să ofere servicii psihologice, educativ-terapeutice şi recuperative, capabile să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei de psiholog şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi sociale.

În decursul celor 3 ani de studii, la forma de învățământ cu frecvență, studenții la Psihologie vor parcurge cele mai interesante materii, precum: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Psihologia vârstelor; Psihologie organizațională și managerială; Psihologia personalității; Psihologie experimentală și analiza datelor; Genetica comportamentului uman; Neuropsihologia; Psihopatologie; Psihologie evoluționistă; Psihologie juridiciară; Psihocriminalistica; Psihologia educației; Psihologia muncii; Defectologie și logopedie; Psihodiagnoza copilului mic; Profile atipice de dezvoltare.

Practica de specialitate de realizează în ultimii doi ani de studii în cadrul unor prestigioase instituții de profil, astfel: cabinete specializate de psihologie, societăţi comerciale publice şi private, instituţii din diferite arii aplicative precum: clinică, sănătate şi neuropsihologie diferenţială, a educaţiei, socială, organizaţională şi a muncii, psihodiagnostic, consiliere psihologică şi psihoterapie.

Licențiații în științe sociale, specializarea Psihologie, sunt profesioniști foarte „căutați” pentru a se încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere psihologice în instituţiile publice, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; comunicare, asistenţă psihologică, advertising şi publicitate, cercetare a fenomenului psihosocial etc.

Iată ce poți deveni după absolvirea specializării Psihologie:

– Psiholog

– Psiholog în specialitatea psihologie clinică

– Psiholog în specialitatea consiliere psihologică

– Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizatională

– Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor

– Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii

– Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere scolară și vocațională

– Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială

– Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale

– Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului

– Psihopedagog

– Expert poligraf

– Psiholog școlar

– Cercetător în psihologie

– Asistent de cercetare în psihologie

– Cercetător în psihopedagogie specială

– Asistent de cercetare în psihopedagogie specială

– Terapeut ocupațional

Pentru anul universitar 2016-2017, taxa pentru anumite programe de studii este redusă cu 50% la Universitatea „Danubius” din Galați.