Pe 22 septembrie 2022 a avut loc în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, susținerea publică a tezei de abilitare intitulată „Innovative materials and processes with appliaction in environmental protection”, elaborată de Conf. univ. dr. ing. Lăcrămioara Rusu.

Comisia de abilitare, aprobată de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a fost formată din Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEdeff, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. Alexandra-Raluca Iordan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Prof. univ. dr. habil. Florentina-Daniela Munteanu, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Lucrarea a sintetizat: Evoluția carierei academice, științifice și profesionale și Principalele realizări științifice, profesionale și academice. Direcții de dezvoltare.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost prima universitate care a obținut acreditarea domeniului de doctorat  „Ingineria mediului”, un domeniu cu nenumărate direcții de cercetare de interes major, atât pentru lumea științifică, cât și pentru mediul socio-economic.