O săptămână de foc pentru absolvenţii USAMV Iaşi

usamv is.jpgAbsolvenţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) au intrat în febra examenelor de finalizare a studiilor. Începând cu 17 iunie şi până pe 23 iunie, peste 700 de tineri vor trece prin cele două probe, cea de evaluare a cunoştinţelor fundamentale, de specialitate şi cea de prezentare, de susţinere a lucrării de licenţă/proiectului diplomă.

Conform regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă / licenţă / disertaţie, în anul universitar 2012 – 2013, în USAMV Iaşi se organizează şi se desfăşoară următoarele forme de examen de finalizare a studiilor:

a. examen de diplomă la Facultăţile: Agricultură (specializările: Agicultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole), Horticultură (specializările: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului), Zootehnie (specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism);

b.examen de licenţă la Facultăţile: Agricultură (specializarea Biologie) şi Medicină Veterinară (specializarea Medicină veterinară);

După susţinerea examenelor de diplomă sau licenţă, absolvenţii USAMV care vor dori să continue cu studiile de masterat vor avea la dispoziţie trei săptămâni de pauză, după care vor intra în perioada admiterii. La USAMV Iaşi admiterea la studii univesitare de masterat este prevăzută pentru perioada 15-25 iulie, aceeaşi ca şi pentru admiterea dedicată absolvenţilor de liceu, cea pentru studiile de licenţă.