badea_oana.jpgOana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a declarat, miercuri, că ideea instituirii „Diplomei de Excelenţă Instituţională” a avut ca punct de plecare încercarea recompensării şcolilor cu tradiţie şi valoare şi întoarcerea la ceea ce a validat învăţământul românesc de-a lungul timpului.

„Trebuie să recunoaştem că, în această perioadă în care se lucrează la reforma educaţiei, ne întoarcem mereu la ceea ce a însemnat Spiru Haret, ceea ce a însemnat Şcoala Ardeleană pentru noi şi fiecare şcoală veche, centenară sau mai mult decât centenară pentru dezvoltarea noastră spirituală. Am considerat că, într-un context în care propui schimbări în zona educaţiei, cel mai bine este să te întorci cu privirea la ceva ce a răzbit în timp. Şcolile care îşi au de fapt rădăcina în perioada de înflorire a spiritualităţii româneşti sunt şcoli care au o anumită tradiţie, în care şi corpurile profesorale păstrează ceva din sufletul celor care au fost înainte şi credem că trebuie evidenţiat lucrul acesta”, a afirmat reprezentantul MECTS.

În opinia secretarului de stat, „este momentul” în care sistemul educaţional trebuie să se întoarcă la valorile care l-au validat în timp. „Vrem să generăm un curent de coagulare în jurul şcolilor care au deja o anumită tradiţie şi vin din timp. Vrem să se strângă ideile şi eforturile în jurul acestora”, a spus secretarul de stat.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a instituit, prin ordin al ministrului Daniel Funeriu, acordarea, începând cu anul şcolar 2010 – 2011, a „Diplomei de Excelenţă Instituţională” pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Diploma onorifică va fi decernată de MECTS, prin ordin de ministru, unităţilor de învăţământ care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au o vechime de cel puţin 100 de ani de activitate în acelaşi nivel de pregătire şi/ sau acelaşi domeniu de calificare profesională, au obţinut rezultate de excepţie în pregătirea teoretică şi practică a elevilor şi au adus o contribuţie elocventă la creşterea calităţii actului educaţional.

Rezultatele de excepţie în pregătirea teoretică şi practică a elevilor vor fi cele obţinute de absolvenţi la examenele naţionale de finalizare a studiilor, pe parcursul studiilor, respectiv la concursuri/ olimpiade naţionale şi internaţionale. Vor fi luate în calcul, de asemenea, evoluţia rezultatelor profesionale anuale ale elevilor din cel puţin ultimii 15 ani şi numărul absolvenţilor unităţii de învăţământ, care, în timp, au adus o contribuţie importantă la dezvoltarea economiei, educaţiei, culturii, artei, ştiinţei, sportului, etc. Contribuţia elocventă la creşterea calităţii actului educaţional presupune existenţa unui procent de 90% de cadre didactice calificate, a unei baze materiale dotate cu aparatură/ material didactic modern şi certificarea unor preocupări privind reducerea abandonului şcolar. AGERPRES