univ ghe cristea.jpgDepartamentul de relaţii internaţionale al Universităţii „Gheorghe Cristea”
din Bucureşti
îndeplineşte rolul de interfaţă în relaţiile de cooperare
internaţională ale universităţii cu alte universităţi, centre de cercetare,
fundaţii şi instituţii. În spiritul şi litera sa, departamentul realizează
cu success implementarea Declaraţiei de la Bologna, implementarea
Programului Erasmus şi a altor programe şi proiecte internaţionale.

Conştientizând virtuţile schimburilor de experienţă şi de valoarea
colaborării cu mediul universitar, departamentul se ocupă cu organizarea şi
urmărirea schimburilor de studenţi şi cadre didactice cu alte universităţi
precum şi cu organizarea de evenimente ştiinţifice cu caracter internaţional
ale Universităţii.

Departamentul se ocupă inclusiv cu diseminarea la nivelul facultăţilor,
catedrelor şi cadrelor didactice a documentelor internaţionale relevante
precum şi cu asigurarea contactelor facultăţilor şi cadrelor didactice cu
omologii lor din străinătate, inclusiv corespondenţa internaţională a
Universităţii. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, departamentul se
ocupă cu întreţinerea relaţiei cu IRO din alte universităţi şi participarea
la evenimentele legate de IRO.

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” face
parte din Federaţia Europeană a Şcolilor, cu acces la diploma europeană.
Aceasta conferă certificate de Cultură şi civilizaţie europeană, Limbi
europene, Comunicare etc. Implementarea Sistemului European de Transfer de
Credite şi de Supliment de Diplomă – ECTS (Declaraţia de la Bologna) conferă
curriculei universitare flexibilitate şi modularitate, conform cerinţelor de
calitate europeană (Conferinţa de la Berlin).

Universitatea promovează pe multiple planuri principiile Declaraţiei
de la Bologna şi ale celorlalte documente ce fundamentează Aria Europeană a
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice: promovarea mobilităţii,
implementarea unor cursuri comune, dezvoltarea evaluării şi a acreditării,
promovarea dimensiunii europene în procesul de învăţământ, lărgirea
dimensiunii sociale a învăţământului universitar, creşterea atracţiei
învăţământului universitar, dezvoltarea educaţiei continue, interacţiunea
dintre învăţământ şi cercetare.

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” este
membră al Consiliului Naţional al Rectorilor din România (CNR), al
Conferinţei Rectorilor Ţărilor Danubiene (DRC) şi al Conferinţei Rectorilor
Ţărilor Balcanice, precum şi al Centro Interuniversitario per la Ricerca e
la Cooperazione con l’Europa Orientale e Sud-orientale (CIRCEOS).

Universitatea a încheiat acorduri bilaterale de cooperare
ştiinţifică şi educaţională cu instituţii de învăţământ şi cercetare din 15
ţări. Cooperarea internaţională se manifestă şi prin activitatea centrelor
de cercetare ştiinţifică care funcţionează sub egida Universităţii: Centrul
de Relaţii Internaţionale, Studii şi Cercetări (CRISC), Centrul de Cercetări
Juridice şi Administrative (CCJA), Centrul Lingvistic Danubian (DLC) ,
Centrul Danubian de Educaţie a Mediului (DEEC) şi Centrul de Limbi Străine
(CLS).

Cooperarea ştiinţifică cu alte universităţi şi centre de cercetare
este o prioritate a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe
Cristea”. Evenimentele ştiinţifice organizate de Universitate, la care
participă cercetătorii şi profesorii din alte ţări, sunt următoarele:
Simpozionul Internaţional Strategii Economice Alternative, Simpozionul
Internaţional de Filologie şi Comunicare Socială UNIVERSALIA şi Simpozionul
Internaţional de Ştiinţe Juridice Juridica.

Printre revistele publicate sub patronajul Universităţii se numără
câteva editate în limbi străine: Euroglob, UNIVERSALIA, Danube River –
Environment and Education, Drept Social şi Globalizare, Revista Română de
Drept şi Administraţie.