profesor.jpgOrganizaţiile neguvernamentale, universităţile şi autorităţile implicate în procesul de educaţie şi formare profesională a adulţilor vor beneficia din acest an de Platforma Electronică pentru Educaţia Adulţilor în Europa (EPALE) iniţiativă a Direcţiei Generale de Educaţie şi Cultură (DGEAC) a Comisiei Europene asumată în cadrul angajamentului pe termen lung al Uniunii Europene pentru promovarea unei educaţii de înaltă calitate a adulţilor în Europa.

Potrivit unui comunicat de presă al Autorităţii Naţionale pentru Calificări, obiectivul platformei EPALE este de a îmbunătăţi calitatea şi furnizarea educaţiei adulţilor în Europa, de a pune bazele unui puternic sector pan-european al educaţiei adulţilor şi de a permite profesioniştilor şi multiplicatorilor din acest domeniu să vină în întâmpinarea nevoilor adulţilor.

Dezvoltarea EPALE a început în primăvara anului 2014, iar diversele sale funcţionalităţi vor deveni treptat disponibile. Întreaga platformă ar urma să fie gata la începutul lui 2015. Site-ul va cuprinde reţele interactive prin care utilizatorii vor putea stabili legături cu parteneri din întreaga Europă, se vor putea angaja în discuţii şi vor putea face schimb de bune practici. Prin intermediul unui calendar al evenimentelor derulate la nivel european şi naţional, utilizatorii vor putea rămâne la curent cu oportunităţile de dezvoltare profesională. Fluxurile de ştiri şi articolele de primă pagină ale unor experţi de seamă în educaţia adulţilor vor asigura accesul utilizatorilor EPALE la cele mai recente politici şi dezbateri în domeniul educaţiei adulţilor.

EPALE este supravegheată de către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) şi este gestionată zilnic de către un Serviciu Central de Asistenţă (SCA).
„EPALE a fost creată cu gândul la adulţii care învaţă (fie într-un cadru formal, fie în contexte nonformale şi informale), ca beneficiari finali ai dezvoltării sectorului de educaţie a adulţilor. Totuşi, platforma se adresează, de fapt, celor care oferă şi organizează activităţi de educaţie a adulţilor, mai degrabă decât cursanţilor”, precizează comunicatul de presă.

Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC a fost desemnată Serviciu Naţional de Asistenţă EPALE (SNA). Pentru a îndeplini obiectivele propuse de dezvoltarea şi funcţionarea EPALE, ANC implementează proiectul „Serviciul Naţional de Asistenţă EPALE pentru România”, Nr. 556787-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS, finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului ERASMUS+. Implementarea proiectului se derulează pe parcursul a 15 luni în perioada
1 octombrie 2014-31 decembrie 2015. AGERPRES