Operatorii economici pot solicita şcolarizarea în învăţământul dual şi în învăţământul profesional până pe 17 noiembrie

Operatorii economici interesaţi pot solicita şcolarizarea în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru 2018 – 2019 până vineri, 17 noiembrie, inclusiv, informează MEN. Potrivit sursei citate, solicitările pentru învăţământul dual pot fi transmise Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de e-mail vet@tvet.ro.

Ulterior, CNDIPT va înainta inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti solicitările primite şi se vor face analize pentru identificarea soluţiilor de a răspunde acestor cereri.

Solicitările pentru învăţământul profesional pot fi transmise direct inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Propunerile privind numărul de locuri în învăţământul dual şi în învăţământul profesional vor fi definitivate la nivelul ISJ/ISMB, până în data de 29 noiembrie“, precizează MEN.

În Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017 a fost publicat Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018 – 2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional. AGERPRES