Operatorii economici interesaţi pot solicita şcolarizarea în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru 2018 – 2019 până vineri, 17 noiembrie, inclusiv, informează MEN. Potrivit sursei citate, solicitările pentru învăţământul dual pot fi transmise Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe adresa de e-mail vet@tvet.ro.

Ulterior, CNDIPT va înainta inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti solicitările primite şi se vor face analize pentru identificarea soluţiilor de a răspunde acestor cereri.

Solicitările pentru învăţământul profesional pot fi transmise direct inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Propunerile privind numărul de locuri în învăţământul dual şi în învăţământul profesional vor fi definitivate la nivelul ISJ/ISMB, până în data de 29 noiembrie„, precizează MEN.

În Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017 a fost publicat Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018 – 2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional. AGERPRES