Oportunități de învățare pentru cadrele didactice din 10 școli din România

Fundația Roma Education Fund (REF) Romania anunță lansarea proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat de Fundația Roma Education Fund (REF) Romania alături de Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu și Casa Corpului Didactic (CCD) București.
Proiectul CIPE se desfășoară în perioada 30 aprilie 2018 – 29 octombrie 2020 și implică, prin oferirea de instruire, suport și sprijin didactic, cadrele didactice din 10 școli din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Centru și Nord-Est. Un număr de 300 de cadre didactice vor fi implicate în programele de formare profesională din cadrul proiectului.
“România are nevoie de profesori bine pregătiţi, capabili să înţeleagă nevoile copiilor, dornici să le insufle acestora dragostea pentru cunoaştere și capabili să îi călăuzească pe elevii aflaţi în situaţii dificile. Ținând cont de această nevoie, Roma Education Fund Romania face un prim pas spre un alt tip de proiect educațional, unul în care accentul cade pe instruirea cadrelor didactice din aceste regiuni defavorizate. Educația de calitate se poate face doar cu oameni foarte bine pregătiți”, a detaliat Claudia Lixandru, Country Director REF Romania.
Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) și a managerilor de școli în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile copiilor/elevilor și ale unei școli incluzive.
Proiectul are o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât oportunități de instruire (furnizarea unui pachet de formare profesională pentru consolidarea de competențe transversale specifice, generale și instruiri inovative și nonformale, concretizat prin 11 tipuri de instruiri), cât și asistență și mentorat complementare instruirii (oferită pe tot parcursul proiectului) astfel încât, în școlile țintă, să putem pregăti cadre didactice pentru societatea viitorului și pentru susținerea aspirațiilor copiilor.
Următoarele 10 școli de la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare vor fi implicate în proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE):
1. Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași (jud. Călărași)
2. Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” Budești (jud. Călărași)
3. Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Ulmeni, structura 2, comuna Ulmeni (jud. Călărași)
4. Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari (jud. Giurgiu)
5. Școala Gimnazială Bărbulești (jud. Ialomița)
6. Școala Gimnazială Bora, structură a Liceului de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia (jud. Ialomița)
7. Școala Gimnazială Deaj, structurile din Deaj, Ceuaș și Hărănglab (jud. Mureș)
8. Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara (jud. Mureș)
9. Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina (jud. Mureș)
10. Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Podu Iloaiei (jud. Iași).