Utilizarea temei ca instrument de pedeapsă este interzisă, prevede un ordin semnat de ministrul Educației, Mircea Dumitru.

„Se interzic utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării unor activități de învățare care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi desfășurate individual, ca temă pentru acasă”, se precizează în ordin.

Potrivit documentului, timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult 2 ore, însumând toate disciplinele, în așa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă și în afara ei, să se încadreze în 5 – 8 ore.

La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă. Totodată, în perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial, prevede ordinul.

De asemenea, temele vor fi stabilite diferențiat, în funcție de nivelul de pregătire a elevului astfel: tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate și este pentru toți elevii clasei, și tema suplimentară, individuală și diferențiată, fără caracter permanent, pentru situații precum activități de recuperare și pentru dezvoltare cum ar fi pregătirea pentru concursuri.

Ordinul mai prevede că se vor mai da teme pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample de sinteză, cum ar fi referate sau proiecte, aceasta o dată pe semestru pentru fiecare disciplină în parte.

Potrivit ordinului, temele de acasă trebuie evaluate în trei forme: frontal, prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă. AGERPRES