Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis un ordin pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021.

„Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 din 18 mai 2020, pe întreg teritoriul ţării a fost instituită starea de alertă, iar prin HG 476/2020 din 16 iunie 2020 s-a prelungit starea alertă. Astfel, rămân în vigoare dispoziţiile art. 27, alin. 3 din Legea 55/2020, articol potrivit căruia „pe durata stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante”. În acest context, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru respectarea cadrului legal în vigoare, a emis Ordinul pentru suspendarea organizării şi desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5259/2019, cu modificările şi completările ulterioare”, informează MEC.

MEC precizează că imediat după încetarea stării de alertă va dispune reluarea acestor activităţi, care se vor realiza conform unui calendar aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării. AGERPRES