Ministerul Educaţiei a informat că în contextul protestului personalului din învăţământul preuniversitar au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial ordine de ministru pentru completarea unor calendare de desfăşurare a examenelor de atestare a competenţelor profesionale sau lingvistice.

Astfel, a fost trimis la Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.338/30.05.2023 de completare a ordinului ministrului Educaţiei nr. 4.843/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică intensiv informatică.

Conform noilor prevederi, perioada de desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică intensiv informatică se prelungeşte până la 23 iunie 2023.

Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru cazuri speciale (cazuri medicale, participarea la loturi naţionale etc) semnalate de comisia de examinare comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti până în 23 iunie, evaluarea se va face până la data de 3 iulie 2023.

De asemenea, a fost trimis spre publicare şi Ordinul nr. 4.323/29.05.2023 pentru completarea ordinului ministrului Educaţiei nr. 5.460/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv/bilingv al unei limbi moderne, absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform noilor prevederi, perioada pentru înscrierea candidaţilor şi susţinerea examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/a atestatului pentru predarea unei limbi moderne de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, se modifică de la 1 – 31 mai la 1 mai – 23 iunie.

„Informaţiile privind intervalul exact de desfăşurare a examenelor pentru obţinerea atestatelor profesionale/de competenţe lingvistice vor fi comunicate de conducerile unităţilor de învăţământ”, afirmă Ministerul Educaţiei. AGERPRES