Senatul a adoptat tacit OUG 9/2020 prin care programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat este extins de la 50 la 150 de unităţi învăţământ.

Nota de adoptare tacită pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere şi vot în prima Cameră sesizată s-a împlinit pe 7 martie, a fost citită, în plen, de preşedintele de şedinţă, senatorul Robert Cazanciuc.

„De la data intrării în vigoare a ordonanţei şi până la sfârşitul anului 2020, în perioada desfăşurării didactice, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat denumite în continuare unităţi-pilot li se acordă cu titlu gratuit un suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau o masă caldă pe zi în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar cu TVA inclus. Limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora”, prevede proiectul de lege privind aprobarea OUG 9/2020 pentru aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.  Potrivit expunerii de motive, cele 150 de unităţi de învăţământ cu grade de complexitate şi particularităţi educaţionale diferite propuse pentru a fi cuprinse în program sunt dispuse echilibrat la nivel naţional, în medii rezidenţiale diverse – urban (mare, mic, central, periferic); rural (mare, mic, accesibil, greu accesibil, izolat) – şi vor avea statut de unităţi de învăţământ pilot, conform prevederilor legale în vigoare, în care se va implementa programul.

„Prima categorie include unităţi de învăţământ situate în medii geografice izolate/greu accesibile – deltă, munte, câmpie (zonă depopulată/zonă greu accesibilă din cauza condiţiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunităţi cu grad mare de vulnerabilitate – populaţie romă, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi supuşi unor forme disimulate de abandon parental, copii supuşi unor forme de abuz parental prin muncă, abandonul şcolii, cutume şi mentalităţi culturale restrictive, în defavoarea minorului etc.) în medii sociale cu grad ridicat de pauperitate”, se menţionează în documentul citat.

În cea de a doua categorie de beneficiari, cu rol de „motor de incluziune socială”, sunt prevăzute „în continuare liceele şi colegiile pedagogice, unităţi de învăţământ complexe, cu statut de centre de resurse educaţionale, care reunesc elevi din toate ciclurile de învăţământ, preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, având în vedere faptul că, prin structura lor, acestea au şi şcoli de aplicaţie pentru practica pedagogică”.

„Având în vedere specificul şi finalităţile educaţionale, aceste unităţi de învăţământ complexe au şi un procent ridicat de elevi proveniţi din mediul rural, potenţiali facilitatori pentru implementarea şi diseminarea proiectului”, îşi argumentează Guvernul ordonanţa.

Proiectul de lege privind aprobarea OUG 9/2020 pentru aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învaţământ preuniversitar de stat va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES