OUG 76/2017 prin care Editura Didactică şi Pedagogică e reorganizată în societate pe acţiuni, adoptată tacit

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege pentru aprobarea OUG76/2017 prin care Editura Didactică şi Pedagogică SA va fi înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, de interes naţional, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică. Termenul de adoptare tacită s-a împlinit pe 12 decembrie. Nota de adoptare tacită a fost citită luni în plen de preşedintele de şedinţă, senatorul Claudiu Manda.

Potrivit actului normativ, societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va avea ca obiect principal de activitate editarea de manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, şi alte lucrări pentru învăţământul preşcolar şi universitar.

De asemenea, societatea va edita manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri, tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie, lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi. Totodată, societatea va edita materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.

Editura Didactică şi Pedagogică SA va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a Ministerului Educaţiei, pe bază de contract complementar, şi poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

Ordonanţa prevede că societatea va fi condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei, şi de un consiliu de administraţie format din cinci membri. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii Consiliului de administraţie vor fi numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei. Conducerea executivă a societăţii va fi asigurată de un director general. Finanţarea programelor de investiţii şi de retehnologizare ale societăţii se asigură din surse proprii şi din alte surse atrase.

Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică se preia de către societatea Editura Didactică şi Pedagogică prin protocol de predare – preluare în conformitate cu prevederile legale. Personalul noii societăţi va fi preluat în totalitate de la regie fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării. Proiectul pentru aprobarea OUG76/2017 va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz. AGERPRES