Prof univ dr Ovidiu Folcuţ , rectorul Universităţii Româno-Americane din Bucureşti, i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

„UVVG Arad este deosebit de onorată să-şi poată exprima preţuirea faţă de prof univ dr Ovidiu Folcuţ care, din anul 2008, de la vârsta de 35 de ani, conduce una dintre primele instituţii universitare private de după 1990, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, devenind atunci cel mai tânăr rector din România. (…) Prof univ dr Ovidiu Folcuţ şi-a dovedit pe deplin calităţile manageriale reuşind să finalizeze cu succes procesul de (re)acreditare a tuturor programelor de studii din cadrul Universităţii pe care o conduce şi a reuşit dezvoltarea colaborărilor cu mediul de afaceri şi cu universităţile partenere din străinătate”, a spus, în cuvântul său, prof. univ dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG Arad.
În continuare, LAUDATIO a fost rostit de prof univ dr Cristian Haiduc, prorector al UVVG.

Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuţ s-a născut la data de 16 martie 1973. A urmat între anii 1992 – 1997 cursurile Facultăţii de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale din cadrul Universităţii Româno-Americane din Bucureşti, obţinând licenţa în economie. Imediat după terminarea cursurilor universitare, între 1998 – 2004, urmează studiile doctorale în Economie, la Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Generală, obţinând în anul 2004 titlul de doctor în economie, teza de doctorat având titlul „Avantajul comparativ competitiv – pe exemplul relaţiilor României cu Uniunea Europeană”.

Imediat după absolvirea studiilor universitare a devenit preparator universitar (1997 – 1999) în cadrul universităţii pe care a absolvit-o, după care, între 1999- 2002 este asistent universitar la Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale din cadrul aceleiaşi universităţi. Între 2001 – 2002 asistent (teaching assistant) la Universitatea „James Madison”, din Virginia, SUA. Din 2003 devine lector universitar în cadrul Universităţii Româno-Americane din Bucureşti. Îşi continuă ascensiunea profesională, iar în anul 2005 obţine gradul didactic de conferenţiar universitar, urmând ca în anul 2008 să obţină gradul didactic de profesor universitar la aceiaşi universitate pe care a absolvit-o înainte cu 11 ani.

Din punct de vedere administrativ, a fost mai întâi prodecan la Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale, iar mai apoi, între anii 2005 şi 2008, a fost prorectorul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, pentru ca din decembrie 2008, la 35 de ani, să devină rectorul Universităţii Româno-Americane din Bucureşti, instituţie pe care o conduce şi în prezent.
Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuţ a publicat peste 95 de cărţi, volume, articole şi studii în reviste naţionale şi internaţionale, având de asemenea o remarcabilă participare în granturi, contracte şi proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale,în număr de 23. AGERPRES