ORGANIZATORI: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI; INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN;
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN.

CONCURSUL ESTE INCLUS ÎN CALENDARUL ACTIVITAŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ŞI INTERJUDEŢENE LA POZIŢIA 246/2011


SCOPUL:

Educarea capacităţii copiilor de a ocroti, proteja şi iubi natura, plantele, animalele, mediul înconjurător, precum şi familiarizarea copiilor cu informaţii despre: planeta Pământ, ecologie, animale în captivitate şi în pericol de dispariţie, cunoaşterea unor surse de poluare.OBIECTIVE:

 Sprijinirea copilului pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinte din domeniul ecologiei;

 Educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta mediul înconjurător, plantele şi animalele;

 Familiarizarea copilului cu aspectele lumii vii şi ale mediului de viaţă;

 Asumarea unor responsabilităţi pentru protecţia mediului şi pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia;

 Însuşirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi mediului şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei ce incalcă aceste norme.SECŢIUNI:Secţiunea A – CREAŢIE PLASTICA – cu tema: ,,Pământul în ochi de copil” -Se adresează preşcolarilor şi elevilor:

1. Desen

2. Pictură

3. Pliante


Sectiunea B – cu tema: ,,Micii ecologişti” – se adresează cadrelor didactice:

1. Prezentarea unor scenete şi serbări (în format Word)

2. Elaborare de proiecte pentru activităţi integrate (în format Word)


PERIOADA DE DESFAŞURARE:
14.03.2011 – 22.04.2011REGULAMENT:

Depunerea lucrărilor şi a taxei de participare (în plicul autoadresat) se va face până la data de 15.04.2011 (data poştei) pe adresa: Grădiniţa P.P. Nr.4, Aleea Grădiniţei, Nr. 1, cod poştal 325400, Caransebeş, cu menţiunea ,,Domnişoarei Socineantu Maria Florina ”;Secţiunea A – CREAŢIE PLASTICA

– Creaţiile artistice (desen, pictură, pliante) vor fi realizate pe suport A4;

– Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări (la grădiniţele cu program prelungit pot participa două cadre didactice la o lucrare);

– Nu este obligatorie participarea la ambele secţiuni;

– Pe spatele lucrării se vor trece: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului/ elevului, grupa/clasa, îndrumătorul, grădiniţa/şcoala, localitatea;Sectiunea B – cu tema: ,,Micii ecologişti”

B1. Redactarea scenetelor şi a serbărilor;

B2. Elaborarea proiectelor de activităţi integrate.Lucrările secţiunilor B1 şi B2 vor fi trimise pe adresa de e-mail: gradipp4.pamantul@yahoo.com,
fiind realizate în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm
(text aliniat justified) salvat în WORD 97-2003 ;

– titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold,), centrat;

– la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12);

– la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);

– lucrările nu vor depăşi 5 pagini;

– lucrările primite şi care respectă criteriile menţionate anterior se vor constitui într-un CD cu ISBN .

– La secţiunea B1, B2 se va specifica: îndrumătorul, denumirea serbării/scenetei, denumirea grupei/clasei participante, grădiniţa/şcoala, localitatea;


– Lucrările înscrise în concurs nu se restituie;

– Împreună cu lucrările se va trimite fişa de înscriere, protocolul de colaborare (în trei exemplare, semnat şi ştampilat de către director), un plic autoadresat şi timbrat şi taxa de participare;

– Taxa de participare este de 8 lei / cadru didactic pentru secţiunea A , 15 lei /cadru didactic pentru secțiunea B şi 20 lei pentru ambele secţiuni;

– În cadrul secțiunii B, puteti participa cu câte o lucrare pentru fiecare subsecțiune (B1, B2); Nu este obligatorie participarea la ambele subsecțiuni (B1, B2);

– O lucrare poate avea cel mult doi autori – fiecare autor achită taxa de participare;

– Se vor acorda diplome de participare tuturor preşcolarilor şi cadrelor didactice îndrumătoare pentru secţiunea A şi adeverinţe de participare pentru secţiunea B;

– Diplomele se vor expedia prin poştă până la data de 01.06.2011.PERSOANA DE CONTACT:

SOCINEANŢU MARIA

TEL: 0766357328

E-mail: gradipp4.pamantul@yahoo.com