Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a informat că a participat la o întâlnire online cu reprezentanţi ai Universităţii Naţionale de Economie din Odesa (UNEO), pe parcursul discuţiilor fiind stabilită încheierea unui parteneriat, prin intermediul Consulatului General al României la Odesa, Ucraina, şi al Agenţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”.

Potrivit unui comunicat de presă, parteneriatul îşi propune iniţierea de proiecte în domenii de interes comun, colaborarea în cadrul unor programe comunitare, pregătirea de specialişti pentru accesarea de finanţare nerambursabilă. De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a discutat şi despre posibilitatea dezvoltării de programe de studii comune cu diplomă dublă sau înfiinţarea unei extensiuni a UAIC la Odesa.

În prezent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are încheiate acorduri bilaterale cu nouă instituţii de învăţământ superior din Ucraina. În perioada 2010-2020, 250 vizite academice au fost efectuate de studenţii, profesorii şi cercetătorii UAIC la universităţi sau alte organizaţii din Ucraina, sub formă de stagii de studiu, predare sau practică, vizite de cercetare sau participări la diverse evenimente ştiinţifice. AGERPRES