Parteneriat între Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a încheiat un acord cu think-tankul INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate în vederea accesului la reţeaua internaţională coordonată de Institute for Strategy and Competitiveness al Universităţii Harvard.

Acordul de parteneriat încheiat între Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi think-tank-ul INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate în luna septembrie a.c., pentru accesul la reţeaua internaţională coordonată de Institute for Strategy and Competitiveness al Universităţii Harvard, reprezintă expresia intereselor comune ale celor două organizaţii cu scopul dezvoltării competenţelor academice de primă ligă globală şi ale mediului de afaceri pentru a fi competitivi într-o lume competitivă, teribil de dinamică tehnologic şi creativă“, a declarat Andreea Paul, preşedintele INACO.

Potrivit sursei citate, prima iniţiativă comună o constituie implementarea programului “Microeconomics of competitiveness (MOC): firms, clusters and economic development” la nivel universitar avansat – masterat (în cadrul Masterului Managementul Afacerilor Internaţionale), doctorat şi postuniversitar (în cadrul programului acreditat al facultăţii REI).

“Programul MOC este oferit în cadrul unei reţele internaţionale coordonată de Institute for Strategy and Competitiveness de la Harvard Business School de mai mult de 100 de universităţi în peste 65 de ţări”, susţine Valentin Cojanu, profesor universitar al facultăţii REI.

În urma accesului la această reţea internaţională, planurile de învăţământ ale facultăţii REI şi trainingurile INACO vor fi fundamentate pe: abordarea interdisciplinară centrată pe competitivitate în 4 module – Firme, sectoare şi competiţia transfrontalieră, Localizare şi clustere, Politici ale ţărilor şi regiunilor, Procesul dezvoltării economice; materiale de curs, suport video şi studii de caz actualizate, marca Harvard Business School; proiecte de lucru comune ale echipelor de studiu formate din reprezentanţii REI-INACO şi ceilalţi reprezentanţi internaţionali ai reţelei MOC – Microeconomics of Competitiveness şi dezvoltarea competenţelor locale de cercetare în domeniul competitivităţii.

“Pe lângă trainingurile oferite reprezentanţilor mediului de afaceri, parteneriatul REI-INACO deschide agenda proiectelor aplicate la nivel de firmă şi sectoare pentru îmbunătăţirea poziţiei competitive în competiţia internaţională, către realizarea de analize de competitivitate ale pieţelor internaţionale, dar şi la nivel de regiuni şi strategii de dezvoltare locală competitivă”, anunţă preşedintele INACO. AGERPRES