uvvg_serbia1.jpgÎn baza Acordului de cooperare în domeniul universitar dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România şi Universitatea din Novi Sad, Serbia, sâmbătă, 4 octombrie, o delegaţie de cadre didactice şi redactori ai revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” a participat la lucrările Conferinţei internaţionale „Comunicare, Cultură, Creaţie: Noi paradigme culturale”, organizată cu ocazia aniversării a 60 de ani de activitate ştiinţifică şi pedagogică a facultăţii de Filozofie din Novi Sad, manifestare patronată de Departamentul de Limba şi Literatura Română al acestei facultăţi.

În deschiderea lucrărilor, conf. univ. dr. Eugen Gagea a prezentat Cuvântul de salut al prof. univ. dr. Aurel Ardelean Preşedinte şi Rector fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad numeroşilor participanţi – specialişti în domeniul filologiei din Serbia, România şi alte ţări europene, în care s-a arătat că evenimentul constituie „o adevărată sărbătoare a limbii române, aici la Novi Sad, având ca obiectiv interculturalitatea, ca cerinţă indispensabilă procesului educaţinal şi de predare învăţare a limbilor străine în spaţiul european”.

Reprezentanţii universităţii arădene au susţinut şase lucrări, cu rezultate ale activităţii de cercetare ştiinţifică din domeniul filologiei. Cu acest prilej, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a donat un mare număr de cărţi, revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, Tribuna Universităţii şi ziarul „Europeanul” Bibliotecii Facultăţii de Filosofie – prezentate de prof. Vasile Man.

Prezentarea acestora într-o Expoziţie de carte universitară, a constituit un prilej de promovare a interculturalităţii, menţionându-se valoarea acestora. Considerată perla Facultăţii de Filosofie, „Biblioteca este a doua ca mărime din Voivodina, cu un număr de 60.000 de unităţi bibliografice repartizate în 17 biblioteci de seminar, sala de lectură centrală şi depozitul central.”

În deschiderea lucrărilor, decanul Facultăţii de Filozofie, prof. univ. dr. Ivana Živančević-Sekeruš, a precizat că „Pe lângă studiile de limba sârbă ca limbă maternă şi străină, Facultatea de Filosofie din Novi sad este unica instituţie din Serbia în cadrul căreia, ca limbă maternă se studiază şi maghiara, slovaca, româna şi ruteanca, la toate trei nivelele de studii: licenţă, masterat şi doctorat.

Conf. univ. dr. Laura Spăriosu, şefa Departamentului de Limba şi Literatura Română a Facultăţii de Filosofie din Novi Sad – a mulţumit conducerii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad pentru donaţia de cărţi şi reviste, apreciind foarte mult susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică de către domnul prof. univ. dr. Aurel Ardelean – Preşedinte şi Rector fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, remarcând colaborarea la revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” şi susţinerea financiară a publicării unui volum cu lucrările prezentate la Conferinţa internaţională de la Novi Sad, cât şi editarea unui volum de-al său, care va fi lansat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în cadrul Colocviului internaţional EUROPA: Centru şi margine Cooperare ştiinţifică şi culturală transfrontalieră, Ediţia a III-a din luna noiembrie 2014.