patriarhul daniel.jpgPatriarhul Daniel a primit, vineri, titlul de „Doctor Honoris Causa” din partea conducerii celei mai vechi universităţi din ţară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Acesta este cel de-al doilea titlu de „Doctor Honoris Causa” pe care Patriarhul Daniel îl primeşte din partea unei universităţi ieşene, după cel acordat în 2006 de Universitatea de Arte „George Enescu”.
Cu acest prilej, Patriarhul Daniel a afirmat că în ultimul timp teologia universitară a devenit mai mult o ştiinţă despre Dumnezeu şi mai puţin o comuniune în rugăciune cu El. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că teologia trebuie să aibă o dimensiune pastorală, o dimensiune misionară şi o alta duhovnicească.

Astfel, reaşezarea teologiei academice în orizontul rugăciunii şi al experienţei duhovniceşti are ca scop reînnoirea activităţii pastorale a Bisericii, pentru a putea răspunde nevoilor urgente ale credincioşilor de astăzi. Pentru ca dimensiunea pastorală a teologiei să se poată realiza deplin, trebuie să fie însoţită şi de dimensiunea ei misionară. Potrivit Patriarhului, această mutare de accent în reflecţia teologică riscă să submineze din interior vocaţia specifică pe care învăţământul teologic o are în cadrul învăţământului universitar. De aceea, teologia este Ťştiinţăť, dar o ştiinţă cu totul aparte în spaţiul Universităţii. Ea este ştiinţa originii şi finalităţii lumii, susţinută de iubirea lui Dumnezeu’. Datorită acestui fapt, ‘teologia este ştiinţa bucuriei netrecătoare”.


„Teologia academică s-a născut în Biserică şi a fost călăuzită de credinţa şi experienţa duhovnicească a creştinilor.(…) Nimeni nu poate învăţa pe alţii dacă nu cunoaşte el însuşi ceea ce învaţă, dacă nu trăieşte întâlnirea cu Dumnezeu în rugăciune. (…) Toate ştiinţele au ca obiect de studiu diferite domenii, ‘dar studiul teologiei este însuşi Dumnezeu şi iubirea Sa pentru lume. Şi Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât în stare de rugăciune, de comuniune cu El’.


La decernarea titlului de Doctor Honoris Causa către Patriarhul Daniel a fost prezenţi Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, prof.univ.dr. Vasile Işan, rector al Universităţii A.I.Cuza din Iaşi, prof.univ.dr. Alexandru Zub, membru al Academiei Române, Mitropolitul Nifon, Arhiepiscop al Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, prof.dr. Emilian Popescu, membru corespondent al Academiei Române, prof.univ.dr.pr. Viorel Sava, Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ‘Dumitru Stăniloae’. PF Daniel a fost ales la 12 septembrie 2007 Patriarh al BOR de către Colegiul Electoral Bisericesc, după ce, la 30 iulie 2007, Patriarhul Teoctist a trecut la cele veşnice. PF Daniel, cel de-al şaselea Patriarh al BOR, a fost întronizat la 30 septembrie 2007. Patriarhul Daniel s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, fiind al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.


Este absolvent al Institutului Teologic Universitar din Sibiu, în perioada 1970-1974, unde a obţinut diploma de licenţă în teologie (Noul Testament). În perioada 1974-1976 a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, sub îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae. Şi-a continuat studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania). La 6 august 1987 a intrat în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa. În martie 1990, a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul Lugojanul. După trei luni, în iunie 1990, a fost ales mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. AGERPRES