În cadrul Evaluării revistelor și editurilor din România și Republica Moldova, organizată de Comisia de Științe Umaniste a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) pentru perioada 2020-2024, patru dintre publicațiile științifice editate în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, alături de Editura „Ovidius University Press”, au fost evaluate în Categoria B.

Prin perioada de valabilitate de patru ani a recunoașterii obținute în urma evaluării, CNCS dorește să imprime un ritm cu caracter constant, predictibil, dialogal și încurajator tuturor editurilor și revistelor evaluate.

Din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța au fost evaluate în Categoria B:

Analele Universității „Ovidius” Constanța. Seria Filologie, domeniul Filologie, redactor-şef: conf.univ.dr. Estella Ciobanu;

DIALOGO, domeniul Teologie, redactor-șef: lect.univ.dr. Cosmin Tudor Ciocan;

Historical Yearbook (revistă editată în parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română) domeniul Istorie și studii culturale, director: dr. Ovidiu Cristea, redactor-șef: conf.univ.dr. Emanuel Plopeanu;

Revista Română de Studii Eurasiatice, domeniul Istorie și studii culturale, redactor-șef: prof.univ.dr. Daniel Flaut;

Editura „Ovidius University Press” evaluată pentru domeniul Filologie, director: prof.univ.dr. Daniel Flaut, editor: prof.univ.dr. Diana Hornoiu. În raport cu evaluarea anterioară, editura a fost clasificată într-o categorie superioară, ceea ce îi oferă noi perspective de dezvoltare, având ca țintă extinderea acreditării în domeniul științelor umaniste și artei.

În Categoria B sunt clasificate revistele și editurile cu un impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național, precum și cu potențial impact internațional.