studenti_mare.jpgUniversităţile din Craiova, Bucureşti, Timişoara şi „Lucian Blaga” din Sibiu oferă 80 de burse pentru doctoranzi şi 90 pentru cercetători post-doctoranzi printr-un proiect POSDRU de circa 13 milioane de lei care a fost lansat, luni, la Craiova.

Potrivit lect.univ.dr.Cristian Stanciu de la Universitatea din Craiova, proiectul „Burse universitare în România prin sprijin european pentru doctoranzi şi post-doctoranzi” se adresează domeniilor de cercetare care vizează tehnologiile societăţii informaţionale, energia, mediul, sănătate, agricultura, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologiile, materialele, produsele şi procesele inovative, spaţiul şi securitatea şi cercetarea socio-economică şi umanistă.

„Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea programelor de cercetare doctorală şi post-doctorală prin acordarea de sprijin financiar şi instituţional pentru participarea doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalităţi de creştere a atractivităţii pentru iniţierea şi dezvoltarea unei cariere în cercetare. Proiectul îşi propune două obiective specifice: îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituţională şi ştiinţifică a doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat şi dezvoltarea reţelelor între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi şi consolidarea legăturilor dintre învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri”, a spus Stanciu.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă aprobată este de 12.730.412,66 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, iar durata de implementare a acestuia este de 18 luni. AGERPRES