Un pavilion de laboratoare pentru autovehicule rutiere şi transporturi a fost inaugurat la Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova, cu prilejul celebrării a 30 de ani de studii de licenţă la specializarea Autovehicule Rutiere.

Investiţia se ridică la 1,5 milioane lei, bani proveniţi din bugetul propriu al Universităţii din Craiova, iar prin acest proiect s-au modernizat şi echipat spaţiile de învăţământ şi de cercetare pentru a corespunde tendinţelor de digitalizare şi trecere la industria 4.0 şi Big Data.

„Facultatea de Mecanică celebrează 30 de ani de studii de licenţă Autovehicule Rutiere, program universitar de referinţă, definitoriu pentru instituţie şi Regiunea Sud-Vest Oltenia şi continuăm dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi de cercetare a Universităţii din Craiova. Este vorba de un complex de laboratoare dedicat specializării de autovehicule rutiere care se află într-o clădire cu o suprafaţă utilă de 860 mp. Au fost reabilitate trei laboratoare dedicate acestei specializări; unul dintre laboratoare are integrată şi staţia de ITP a Universităţii din Craiova, care a fost acreditată la RAR. Aceasta era un deziderat mai vechi al nostru, atât ca bază de practică pentru studenţi, cât şi pentru a fi folosită de craioveni, de cadrele didactice, studenţii Universităţii, dar şi de toţi cei care au nevoie să-şi facă inspecţiile tehnice la autoturisme”, a spus rectorul Universităţii din Craiova, Cezar Ionuţ Spînu.

La rândul său, prorectorul Nicolae Dumitru a afirmat că noul pavilion de laboratoare completează dotările extraordinare pe care Facultatea de Mecanică le are.

„După ce am reuşit să implementăm un proiect de peste 10 milioane de euro în care avem un complex de laboratoare de peste 5.000 mp, acest nou complex de laboratoare completează perfect dotările de la specializarea Vehicule Rutiere. În esenţă, luând în considerare faptul că automobilul în sine reprezintă motorul dezvoltării economice, nu putem să nu evidenţiem tendinţele de care trebuie să ţinem cont în cercetarea şi formarea viitorilor specialişti de Autovehicule Rutiere ca fiind cele legate de digitalizare şi trecerea la industria 4.0 şi Big Data cu deziderate în tehnologiile specifice autovehiculelor hibride, electrice şi autonome, modele cibernetice dedicate, adoptarea tehnologiei cloud, conectare autonomă şi siguranţă cibernetică, integrarea şi interconectarea autovehiculelor în sistemele ITS etc. Însuşi conceptul de autovehicule rutiere, la nivel mondial, tinde să fie înlocuit cu mobilitate smart, respectiv mobilitate sustenabilă”, a subliniat Nicolae Dumitru.

Potrivit decanului Facultăţii de Mecanică, Dumitru Ilie, destinaţia acestor laboratoare este în primul rând pentru pregătirea studenţilor, care vor avea acces la cele mai moderne noţiuni, concepte din domeniul ingineriei automobilelor şi ingineriei transporturilor, precum şi pentru studenţii de la masteratele din domeniul de inginerie a automobilului.

„Continuăm să adaptăm programa la tot ce înseamnă automobilul modern, provocare la nivel mondial. În cadrul pavilionului Autovehicule Rutiere şi Transporturi (ART) din Calea Bucureşti 107 s-au modernizat şi echipat spaţiile de învăţământ, realizând o linie ultramodernă dedicată Inspecţiilor Tehnice Periodice, un laborator de sisteme avansate în ingineria autovehiculelor, un laborator de autovehicule hibride şi electrice şi o sală de studii ce pune la dispoziţie două reţele de calculatoare cu softuri dedicate. Aici avem şi posibilitatea de a preleva date din trafic şi de a da soluţii pentru managementul traficului. La ora actuală pregătirea inginerilor în specializarea de Autovehicule Rutiere, specializare care reprezintă în sine un adevărat univers tehnico-ştiinţific, implică un travaliu deosebit în contextul în care această profesie îngemănează domenii de bază ale ingineriei mecanice cu domenii conexe precum automatica, electronica şi telecomunicaţiile, mecatronica şi ştiinţa calculatoarelor”, a afirmat Dumitru Ilie. AGERPRES