rezidentiat_1.jpgUniversitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va organiza examenul de rezidenţiat pe 25 noiembrie. Conform metodologiei examenului de rezidenţiat, concursul se va desfǎşura ȋn Bucureşti pentru posturile publicate în judeţele: Argeş, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Bucureşti şi Constanţa.

Noutatea pe care o aduce sesiunea din noiembrie 2012 este aceea cǎ se va organiza rezidenţiat pe post şi pentru spitalele clinice, nu doar pentru spitalele mici: “Hotărârea Ministerului Sănătăţii de a organiza rezidenţiat pe post şi în clinicile mari, este benefică. Ministerul Sănătăţii atrage, astfel, absolvenţii sau tinerii rezidenţi în centre universitare de renume, unde, în principiu, se aşteaptă a se găsi competenţă, dotare tehnică şi performanţă la nivelul actului medical, în aşa fel încât rezidenţii să nu mai fie tentaţi să plece din ţară. Concursul pe post şi pe loc, organizat în centre universitare, are menirea de a mări numărul absolvenţilor de facultate, a celor care intră în rezidenţiat pentru a practica medicina în România”, a subliniat Acad. Dr. Ioanel Sinescu, Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Dintr-un număr total de 2.552 de locuri, pentru Bucureşti au fost alocate 524 de locuri ȋn domeniul medicină, 63 ȋn domeniul medicinei dentare şi 29 de locuri ȋn domeniul farmaciei. Din numǎrul total de absolvenţi ȋnscrişi la rezidenţiatul din data de 25 noiembrie 2012, şi anume 5371, 1899 s-au ȋnscris pentru a susţine examenul ȋn centrul universitar Bucureşti ȋn cadrul Universitǎţii de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Din acest numǎr, 1474 s-au ȋnscris pentru medicinǎ, 303 pentru domeniul medicina dentarǎ, iar pentru domeniul farmacie 122 candidaţi.

Cele mai cǎutate specializǎri ȋn medicină sunt: medicină de urgenţă cu 27 de locuri, cardiologie cu 22 de locuri şi chirurgie generală tot cu 22 de locuri. În domeniul medicină dentarǎ cea mai cǎutatǎ specializǎre este chirurgia dento-alveolarǎ cu 15 locuri, iar în ceea ce priveşte domeniul farmacie, specializarea faramacie clinicǎ dispune de 19 locuri pentru rezidenţi.

Pentru rezidenţiatul ȋn medicinǎ, tematica cuprinde capitole din: cardiologie, pneumologie, reanimare medicalǎ, neurologie, boli infecţioase, hepato-gastroenterologie, chrurgie visceralǎ, ginecologie-obstetricǎ, reumatologie, chirurgie ortopedicǎ, oftalmologie, chirurgie ORL, geriatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatricǎ, pediatrie, medicină internǎ radiologie, dermatologie, endocrinologie-diabet- boli metabolice, chirurgie urologicǎ, nefrologie, hematologie – oncohematologie şi oncologie.
În ceea ce priveşte medicina dentară absolvenţii trebuie sǎ parcurgǎ o tematicǎ de 70 de capitole iar canditaţii care vor da examentul ȋn domeniul farmaciei au de pregǎtit o tematică de 51 de capitole.

Concursul se va desfǎşura sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări iar absolvenţii vor avea la dispoziţie 4 ore pentru a rǎspunde corect la cel puţin 60% din acestea, pentru a promova examenul de rezidenţiat. Ocuparea locurilor şi a posturilor în specialitate se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, iar reprezentanţii UMF „Carol Davila” vor alcǎtui o singurǎ clasificare pentru fiecare domeniu.