posdru_regiosim.jpgPe 6 noiembrie a avut loc în Sala de Conferințe a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași Conferința finală a proiectului POSDRU REGIOSIM, la care au participat membrii proiectului, colaboratori, angajatori, studenți din grupul-țintă. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Ascendia Design şi Universitatea Politehnică din Torino a implementat, în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, Proiectul POSDRU/156/1.2/G/136423 „Noi abordări în formarea profesională a specialiştilor din domeniul Ingineria Mediului în vederea dezvoltării durabile regionale şi a corelării actuale ale pieţii muncii” (REGIOSIM).

Managerul de proiect, Prof. univ.dr. ing. Gabriel Lazăr, a făcut o scurtă prezentare a proiectului, plecând de la obiective, activități și rezultate considerând că „reușita proiectului se datorează echipelor care au lucrat și care au reușit o bună comunicare și colabarorare”.

Printre obiectivele proiectului amintim: creşterea calităţii în învăţământul superior prin adaptarea programelor de studii pentru domeniul de studii fundamental Ingineria Mediului (IM), cu scopul atingerii standardelor de calitate stabilite la nivel european, realizarea de mobilități interuniversitare și a unui sistem de tutorat realizat de studenți pentru studenți, introducerea programului de internship, utilizarea instrumentelor software pentru îmbunătățirea proceselor și activităților educaționale.

În cele 18 luni cât s-a derulat proiectul s-au realizat 10 activități care s-au finalizat cu următoarele rezultate: un studiu cu privire la programele de studii Ingineria Mediului, o analiză privind metodele moderne de instruire la locul de muncă, două regulamente și două proceduri privind practica studenților, două workshop-uri cu privire la programul de internship realizate între studenți și agenții economici și sociali, o curriculă universitară în domeniul Ingineria Mediului dezvoltată, adaptată și modernizată la standarde europene și la cerințele actuale ale pieții muncii, cinci programe de studii de licenț[ și master în domeniul Ingineria Mediului dezvoltate, îmbunătățite și adaptate, un program de licență modificat/implementat, stagii de practică pentru studenți la Politehnica din Torino și vizite de lucru în țară. Prorector Prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu, responsabil partener pentru Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a apreciat faptul că proiectului s-a desfășurat foarte bine și a reprezentat o continuare a unui proiect anterior între cele două universități care a vizat burse doctorale. Au fost trecute în revistă avantajele oferite de proiect studenților din grupul țintă, relația cu agenții economici, realizarea vizitelor de studii, oportunitățile de internship, precum și importanța implementării și utilizării platformei interactive interuniversitare (Bacău – Iași – Torino).

Conferința finală s-a încheiat cu trei testiomoniale ale studenților din grupul țintă, Anca Ghermănescu, anul IV, UTI AȘI, Delia-Mihaela Anasie, master, anul II, UBC și Ana-Maria Crăciun, anul IV, UTI AȘI care s-au referit la avantajele oferite de vizitele de studii și de lucru, interacțiunea cu agenții economici, experiența acumulată la Torino, la programele de internship sau tutorat. Ana-Maria Crăciun consideră că „proiectul a reprezentat pentru studenți un suport și o exeperiență inedită de a învăța noi metode de studii, cursuri și vizite de lucru care au contribuit la dezvoltarea personală și la creșterea abilităților de comunicare”. Toate aceste elemente constituie premise favorabile pentru realizarea de noi colaborări între partenerii proiectului precum și deschiderea spre noi proiecte comune.