anosr_logo.jpgSistemul de burse este ineficient în susţinerea reală a studenţilor proveniţi din familii sărace sau orfani, care nu îşi permit să urmeze studiile fără sprijin din partea statului, susţine o analiză lansată vineri de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi realizată în 22 de universităţi din România.

Cei de la ANOSR susţin că universităţile sunt obligate ca, în baza legii liberului acces la informaţii de interes public, să furnizeze date legate de cazurile sociale, însă mai mult de jumătate dintre acestea nu sunt transparente şi ascund informaţii despre abandonul universitar sau măsurile luate de universitate pentru reducerea acestui fenomen.

„Universităţile acordă o atenţie extrem de mică studenţilor cu cazuri sociale. Din fondul total de burse, universităţile alocă, în medie, doar 14,77% către bursele sociale, restul fondului fiind folosit pentru burse acordate pe criterii de performanţă. Astfel, s-a ajuns în situaţia în care bursele sociale sunt aproximativ de 3 ori mai mici decât prevede legea. Chiar dacă Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior recomandă ca bursele sociale să fie de 575 de lei în vederea acoperirii costurilor de cazare şi masă, în realitate universităţile alocă în medie 222 de lei pentru o bursă de acest fel”, mai susţin reprezentanţii ANOSR.

Potrivit ANOSR, acest lucru arată faptul că universităţile sunt centrate pe stimularea performanţei, „fără să ţină cont de echitatea sistemului”, de situaţia studenţilor cu probleme financiare şi de asigurarea de şanse egale la educaţie pentru toţi tinerii din România. „Acest lucru este întărit de faptul că ministerul nu are date clare privind rata de abandon universitar pentru anul universitar trecut, de exemplu, ANOSR fiind singura structură interesată de acest aspect şi care trage semnale de alarmă privind ineficienţa sistemului actual de burse. Analizând abandonul universitar pentru promoţia de studenţi care a finalizat studiile în 2013 şi care s-au înmatriculat în 2007 (pentru programele de studii de 6 ani), în 2009 (pentru programele de studii de 4 ani) şi în 2010 (pentru programele de studii de 3 ani), ANOSR a constatat că 39,07% dintre studenţi au abandonat studiile până la momentul în care ar fi trebuit să le finalizeze. Practic, aproape jumătate dintre studenţii din această promoţie care s-au înscris în anul I au fost nevoiţi să renunţe la studii din varii motive”, mai arată studiul. Analiza susţine că cei mai mulţi dintre studenţii care au abandonat au renunţat la studii fie în anul I (48%), fie în ultimul an de studii (40%).

În urma acestui studiu, ANOSR solicită Ministerului Educaţiei să ia măsuri pentru reducerea abandonului universitar şi să întreprindă demersuri pentru a face din sistemul de burse un mecanism eficient, care să sprijine performanţa, dar care să şi ajute studenţii din medii defavorizate să aibă şansa unei educaţii superioare.

Printre propunerile concrete enumerate de ANOSR în analiză se numără: creşterea fondului naţional de burse cu 15% pentru creşterea valorii bursei sociale până la valoarea recomandată de către CNFIS, stabilirea unui plafon de minim 30% pentru bursele sociale din fondul total de burse alocat de universităţi, stabilirea unui cuantum minim aferent bursei sociale pe zone de dezvoltare care să acopere cheltuielile de cazare şi mâncare, stabilit de CNFIS şi eliminarea criteriilor de performanţă în vederea acordării burselor sociale, inclusiv obligativitatea de a fi student integralist. „Din păcate, Ministerul Educaţiei demonstrează încă odată ineficienţa mecanismelor pe care le implementează în scopul reducerii abandonului universitar. Chiar dacă îşi asumă lucruri măreţe în strategii şi documente internaţionale, nimeni din minister nu se preocupă dacă mecanismele de sprijin pentru studenţii proveniţi din medii dezavantajate au sau nu vreun efect real. Ministerul aruncă mingea la fileul universităţilor care trebuie să decidă cum să împartă banii primiţi pentru burse, care evident vor urmări să obţină performanţă, întrucât ea stă la baza indicatorilor care determină cum vor fi finanţate. Asigurarea echităţii şi egalităţii de şanse în sistem este astfel tratată superficial şi ne trezim din nou în situaţia în care constatăm cu stupoare că ministerul alocă bani fără să urmărească în ce mod sunt cheltuiţi şi fără să aibă o politică precisă privind reducerea abandonului universitar”, a declarat vineri, conform sursei citate, liderul ANOSR Mihai Dragoş. AGERPRES