consiliere.jpgCentrele de consiliere şi orientare în carieră din universităţi sunt funcţionale „numai pe hârtie”, susţin reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care solicită ministrului delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, investiţii pentru eficientizarea acestora şi adoptarea unei metodologii care să reglementeze normele de funcţionare.

Potrivit unei analize derulate de către ANOSR în 22 de universităţi, instituţiile de învăţământ superior au în medie doar 1,3 angajaţi cu ocupaţie (COR) în domeniul consilierii psihologice sau orientării în carieră în aceste centre, în condiţiile în care rata abandonului universitar a ajuns „la aproximativ 40%” pentru promoţia 2013.

ANOSR susţine că în majoritatea centrelor activitatea de consiliere este realizată fie de cadre didactice cu calificări sau cunoştinţe în domeniul consilierii sau orientării în carieră, care se ocupă de aceste centre în afara orelor de curs, fie de interni, stagiari sau simpli voluntari recrutaţi din rândul studenţilor.

Analiza ANOSR arată faptul că unui singur angajat cu ocupaţie în domeniul consilierii şi orientării în carieră îi corespund, în medie, 8.493 de studenţi de care trebuie să se ocupe.
Studiul ANOSR mai relevă faptul că în anul universitar 2012-2013 „doar 1,8% din studenţi” au apelat la servicii psihologice oferite de universitate, în contextul în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată faptul că aproximativ 20% din populaţia României suferă de tulburări psihice şi doar 10,61% au apelat la servicii de consiliere şi orientare în carieră, mai ales că găsirea şi pregătirea pentru un loc de muncă a devenit o provocare din ce în ce mai mare în ultimii ani.

Printre concluziile ANOSR se numără şi faptul că aproximativ 30% dintre universităţi nu asigură servicii de consiliere psihologică şi că, în general, activitatea centrelor se concentrează pe promovarea ofertei educaţionale în rândul elevilor, şi nu pe consilierea propriu-zisă a studenţilor, devenind astfel centre de marketing ale universităţilor.

ANOSR propune dezvoltarea unei metodologii naţionale privind funcţionalitatea centrelor, finanţarea corespunzătoare a acestora din fonduri publice, existenţa de personal calificat cu ocupaţie în domeniul consilierii psihologice şi consilierii şi orientării în carieră în toate centrele, existenţa unui angajat cu ocupaţie în domeniu în centre pentru cel mult 1.000 de studenţi, precum şi dezvoltarea de servicii de consiliere psihologică în toate centrele de orientare în carieră din universităţile din ţară. AGERPRES