Consiliul de Administraţie al Universităţii Politehnica din Bucureşti a decis, în contextul epidemiei de coronavirus, că personalul didactic de predare/cercetare are obligaţia de a încărca, de urgenţă, materialele didactice de curs, seminar, proiect şi laborator, pe Platforma electronică a instituţiei de învăţământ superior.
Potrivit unei hotărâri a conducerii UPB publicate pe site-ul instituţiei, în raport de obligaţiile stabilite în norma didactică, materialele didactice care vor fi încărcate pe Platformă trebuie să acopere toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ şi vor fi organizate pentru fiecare dintre ciclurile universitare de licenţă, masterat şi doctorat.
Astfel, în contextul pandemiei COVID 19, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice de către personalul didactic de predare/cercetare, este în regim de telemuncă.
„Însă, pentru că în tot acest timp am avut în vedere implicaţiile directe asupra sănătăţii şi vieţii oamenilor şi, deci, necesitatea de a lua decizii în timp real, chiar în aceeaşi zi în care am primit de la autorităţile naţionale responsabile recomandarea de a analiza oportunitatea suspendării activităţilor didactice pentru o perioadă determinată Consiliul de Administraţie al UPB a hotărât înlocuirea, în perioada 11 – 31 martie 2020, a activităţilor didactice (desfăşurate în mod standard în regim „faţă în faţă”) cu activităţi didactice desfăşurate în regim on-line”, afirmă rectorul UPB Mihnea Costoiu în mesajul său adresat comunităţii academice.
Rectorul susţine că s-a implementat „rapid” un sistem pentru analizarea, monitorizarea şi reducerea riscurilor de epidemie SARS-CoV-2 în universitate.
„Pentru ca studenţii şi cadrele didactice să ne poată contacta oricând, la orice oră, am dedicat acestei comunicări, atât de necesară în aceste zile, un număr de telefon apelabil 24h/24 şi o adresă de mail special creată în acest sens. (…) Nu în ultimul rând, pentru a separa managementul acestei crize de toate celelalte activităţi ale universităţii (didactice, administrative, etc.), a fost decisă înfiinţarea Comitetului pentru Situaţii Speciale de Urgenţă al UPB (CSSU – UPB). (…) Am ferma convingere că, împreună – dând dovadă de mult calm, informându-ne din surse oficiale, credibile, comunicând permanent şi învăţând în timp real din această experienţă tristă, pe care o trăim toţi deopotrivă, fiecare în modul său unic, aparte – vom reuşi să învingem şi în această luptă, aşa cum am făcut-o şi în alte dăţi, în contexte diferite”, a declarat rectorul. AGERPRES